Tervetuloa Ruottin valtiopäivile

Valtiopäivät oon korkein päättävä kokkous Ruottissa. Täälä sie löyät lissää informasuunia valtiopäivitten tehtävistä ja työstä.

Valtiopäivitten tehtävät

Valtiopäivät oon korkein päättävä kokkous Ruottissa. Joka neljäs vuosi Ruottin kansa valikoittee 349 henkilöä eustamhaan heitä valtiopäivilä. Niitä, jokka istuvat valtiopäivilä, kuttuthaan jäseniksi.

Temokratii

Temokratii tarkottaa suunile kansanohjausta elikkä kansanvaltaa. Perusajatus temokratiila oon ette sillä joka oon kansalainen elikkä assuu yhessä maassa pittää olla maholisuus olla matkassa antamassa mielipitheitä kunka maata pittää ohjata. Ylheensä se tapahtuu säänölisitten vaalitten kautta. 

Näin hallitus perustethaan

Hallitus saattaa istua jäljelä niin kauon ko sillä oon kylliksi tukea valtiopäivilä. Niitä oon monta syytä ette hallitusta tarttee erottaa virasta ja ette uuen hallituksen perustethaan. 

Näin hallitus perustethaan

Ota yhtheyttä ja käy valtiopäivilä

Halvaatkos sie  saaja vastauksia kysymykshiin valtiopäivitten työstä elikkä käyä keskustelussa valtiopäivitten kamarissa? Täälä oon kontaktitietoja valtiopäivile. 

Ota yhtheyttä ja käy valtiopäivilä

Tämä oon EU

27 maata oon jäsentä Eurooppalaisessa yniuunissa. Ruotti tuli jäseneksi 1 tammikuuta 1995. EU-maat tekevät yhtheistyötä monen ekonoomisen ja polittisen kysymyksen kansa.