Eva Persson Sellin (S)

Eva Persson Sellin (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Titel studerande
Född år 1971

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-10-05

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1997-05-01 – 1998-10-05
  • Ledig 1996-09-18 – 1997-04-30
  • Ordinarie 1995-10-10 – 1996-09-17
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1995-01-10 – 1995-10-09
  • Socialutskottet

  • Suppleant 1997-05-07 – 1998-10-04
  • Suppleant 1995-01-19 – 1996-09-16
  • Lagutskottet

  • Suppleant 1997-05-07 – 1998-10-04
  • Suppleant 1995-01-19 – 1996-09-16
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 1995-11-08 – 1996-10-23

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1997/98:84 Försvarsmaktens ekonomi och verksamhet år 1998 m.m.

Motion 1997/98:Fö14 av Lennart Klockare och Eva Persson Sellin (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Fö14 av Lennart Klockare och Eva Persson Sellin s med anledning av prop. 1997/98:84 Försvarsmaktens ekonomi och verksamhet år 1998 m.m. I propositionens avsnitt 5 om anpassning och beredskap skriver regeringen att antalet förband med krav på att kunna uppnå full krigsduglighet inom ett år


Utskottsberedning: -1997/98:FöU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling

Motion 1997/98:Bo10 av Eva Persson Sellin och Lars U Granberg (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Bo10 av Eva Persson Sellin och Lars U Granberg s med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling 1 Ungdomars bostadssituation Vi välkomnar regeringens proposition 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling. Vi delar regeringens uppfattning om vilka mål och


Utskottsberedning: -1997/98:BoU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

föräldraledighet

Skriftlig fråga 1997/98:587 av Persson Sellin, Eva (s)

Fråga 1997/98:587 av Eva Persson Sellin s till statsrådet Maj-Inger Klingvall om föräldraledighet Pappornas andel av föräldraledigheten minskade från 11,0 av antalet dagar med föräldrapenning 1996 till 10,7 1997. Denna minskning skedde trots att Riksförsäkringsverket och försäkringskassorna förra året hade i uppdrag

Inlämnad: 1998-03-19 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.