Uppmärksammande av minnet av ATP-frågan

Skriftlig fråga 2007/08:1630 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 8 september

Fråga

2007/08:1630 Uppmärksammande av minnet av ATP-frågan

av Birgitta Eriksson (s)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Såväl unionsupplösningen 1905 som Sveriges åtskillnad från Finland 1809 uppmärksammas genom olika jubileumsprojekt. Socialpolitiken borde också uppmärksammas.

Pensionen representerar vår främsta socialpolitiska reform. För 95 år sedan, den 21 maj 1913, beslutade riksdagen om folkpensionslagen. Alla över 67 år fick 45–195 kronor per år. Den 13 oktober 1957 hölls folkomröstningen om ATP och frågan kom till beslut genom riksdagsomröstningen den 14 maj 1959. ATP trädde så i kraft den 1 januari 1960.

Det finns alltså ännu tid för att uppmärksamma vårt främsta socialpolitiska framsteg, såväl nästan 100 år av folkpension och 50 år av ATP. Ett seminarium i riksdagen 2009 som startpunkt för ett forskningsprojekt om pensionärernas livsvillkor, avslutat 2013, vore inte fel.

Avser statsrådet att ta några initiativ för att uppmärksamma pensionsfrågan och 50-årsminnet av ATP?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-09-08 Anmäld: 2008-09-11 Besvarad: 2008-09-16 Svar anmält: 2008-09-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-16)