Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor

Proposition 2013/14:208

prop 2013/14 208

Regeringens proposition 2013/14:208

Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barn-

Prop.

äktenskap samt tillträde till Europarådets kon-

2013/14:208

vention om våld mot kvinnor

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 27 mars 2014

Fredrik Reinfeldt

Beatrice Ask

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen civilrättsliga och straffrättsliga lag- ändringar för att stärka skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap.

Det föreslås att barn inte längre ska kunna få dispens att gifta sig. Vi- dare föreslås att möjligheten att erkänna utländska barnäktenskap och tvångsäktenskap ska begränsas ytterligare, liksom att motsvarande be- gränsning ska införas när
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2014-03-27 Bordläggning: 2014-03-28 Hänvisning: 2014-04-01 Motionstid slutar: 2014-04-14
Förslagspunkter (9)