Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken

Proposition 1999/2000:79

Händelser

Inlämning: 2000-03-21 Bordläggning: 2000-03-21 Hänvisning: 2000-03-22 Motionstid slutar: 2000-04-05
Regeringens proposition

1999/2000:79

Från patient till medborgare en nationell

handlingsplan för handikappolitiken

Prop.

1999/2000:79

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 mars 2000

Göran Persson

Lars Engqvist

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen nationella mål och inriktning för han-

dikappolitiken. Regeringen bedömer att insatserna under de närmaste

åren bör koncentreras till företrädesvis tre huvudområden:

- att se till att handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer,

- att skapa ett tillgängligt samhälle, samt

- att förbättra bemötandet.

Det innebär bl.a. att statliga myndigheter bör integrera handikapperspek-

tivet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (4)
Följdmotioner (46)