Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken

Proposition 1999/2000:79

Regeringens proposition

1999/2000:79

Från patient till medborgare en nationell

handlingsplan för handikappolitiken

Prop.

1999/2000:79

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 mars 2000

Göran Persson

Lars Engqvist

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen nationella mål och inriktning för han-

dikappolitiken. Regeringen bedömer att insatserna under de närmaste

åren bör koncentreras till företrädesvis tre huvudområden:

- att se till att handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer,

- att skapa ett tillgängligt samhälle, samt

- att förbättra bemötandet.

Det innebär bl.a. att statliga myndigheter bör integrera handikapperspek-

tivet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2000-03-21 Bordläggning: 2000-03-21 Hänvisning: 2000-03-22 Motionstid slutar: 2000-04-05
Förslagspunkter (4)
Följdmotioner (46)