Ny mötesstation på sträckan Västerås–Fagersta

Motion 2013/14:T360 av Anna Wallén m.fl. (S)

av Anna Wallén m.fl. (S)
S4042

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att bygga en ny mötesstation på järnvägssträckan Västerås–Fagersta.

Motivering

Järnvägen från Fagersta via Surahammar till Västerås är viktig för persontrafiken, inte minst för arbetspendlingen i Västmanland. För att effektivisera och utöka trafiken behöver en ny mötesstation byggas vid Brattheden. På så sätt kan dagens långa väntetider för tågmöten ersättas av ett bra tågmöte.

Åtgärden bedöms bidra till en långsiktigt hållbar transportförsörjning och vara samhällsekonomiskt effektiv, till stor del på grund av att man i och med en relativt billig åtgärd lyckas använda tågen på ett mer effektivt sätt. Den har därmed god lönsamhet. Tågresandet blir mer attraktivt och resandet med tåg i stråket bedöms öka med ca 14 procent.

Tidsvinsten blir cirka sju minuter för de resenärer som reser hela vägen från Fagersta till Västerås. Det gör det möjligt att frigöra ett tågsätt som används till produktionen av dagens trafikupplägg. Det frigjorda tågsättet kan i stället användas till att öka turtätheten mellan Surahammar och Västerås. Tillgängligheten förbättras därmed utan att kostnaden för tågdrift ökar.

Stockholm den 23 september 2013

Anna Wallén (S)

Lars Eriksson (S)

Olle Thorell (S)

Pia Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03
Yrkanden (1)