Riksrevisionens rapporter om räkenskapssammandragets tillförlitlighet och räkenskapssammandraget som underlag för kommunjämförelser

Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU41

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 4 april 2019

Nästa händelse: Justering 26 mars 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2 skrivelser
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-03-05
Justering: 2019-03-26
Trycklov: 2019-03-27
Betänkande 2018/19:FiU41
3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-03
Debatt i kammaren: 2019-04-04
4

Beslut

Beslut: 2019-04-04