Torsdag den 4 april 2019

Kammarens föredragningslistor 2018/19:73

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2018/19:73

Torsdagen den 4 april 2019

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 14 mars

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

2

2018/19:24 Tisdagen den 5 mars

NU

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

3

2018/19:163 av Richard Jomshof (SD)
Förbud att bära heltäckande slöja

 

4

2018/19:164 av Angelica Lundberg (SD)
Obligatorisk medling vid separation

 

 

Ärende för avgörande kl. 16.00

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

5

Bet. 2018/19:MJU9 Naturvård och biologisk mångfald

40 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Finansutskottets betänkanden

 

6

Bet. 2018/19:FiU17 Riksrevisionens rapport om tillämpningen av den kommunala finansieringsprincipen

 

7

Bet. 2018/19:FiU25 Statlig förvaltning och statistikfrågor

7 res. (M, SD, C, V, L)

8

Bet. 2018/19:FiU34 Offentlig upphandling

12 res. (M, SD, C, V, KD, L)

9

Bet. 2018/19:FiU41 Riksrevisionens rapporter om räkenskapssammandragets tillförlitlighet och räkenskapssammandraget som underlag för kommunjämförelser

 

 

Civilutskottets betänkanden

 

10

Bet. 2018/19:CU9 Associationsrätt

3 res. (M, V, KD)

11

Bet. 2018/19:CU10 Konsumenträtt

12 res. (M, SD, C, L)

 

Trafikutskottets betänkande

 

12

Bet. 2018/19:TU5 Infrastrukturfrågor

44 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Frågestund kl. 14.00

 

13

Frågor besvaras av:
Statsrådet Per Bolund (MP)
Statsrådet Hans Dahlgren (S)
Statsrådet Jennie Nilsson (S)
Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.