Riksrevisionens rapport om folkbokföringen

Skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU16

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 24 maj 2018

Nästa händelse: Bordläggning 23 maj 2018

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-12
Justering: 2018-05-03
Trycklov: 2018-05-08
Reservationer 1
Betänkande 2017/18:SkU16

Förslagspunkter

1. Riksrevisionens rapport om folkbokföringen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3997 av Olle Felten och David Lång (båda SD) yrkandena 1 och 2 samt

lägger skrivelse 2017/18:124 till handlingarna.

Reservation 1 (SD, -)

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-23
Debatt i kammaren: 2018-05-24
4

Beslut

Beslut: 2018-05-24
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisionens rapport om folkbokföringen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3997 av Olle Felten och David Lång (båda SD) yrkandena 1 och 2 samt

lägger skrivelse 2017/18:124 till handlingarna.

Reservation 1 (SD, -)