Kommunala frågor

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU26

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 25 januari 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

32 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-01-25
Justering: 2018-02-08
Trycklov: 2018-02-09
Betänkande 2017/18:FiU26
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer