Till innehåll på sidan

Torsdag den 1 mars 2018

TalarlistaKammarens talarlista 2018-03-01

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX
Torsdagen den 1 mars 2018

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

Återrapportering från Europeiska rådets möte

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

15

Finansutskottets betänkande FiU26

Kommunala frågor

1

Niklas Karlsson (S)

8

2

Håkan Svenneling (V)

6

3

Anette Åkesson (M)

6

4

Peter Helander (C)

6

5

Said Abdu (L)

6

____

____

0.32

0.32

16

Finansutskottets betänkande FiU33

Riksrevisionens rapport om tillgängligheten till Statistiska centralbyråns registerdata

____

____

0.00

0.32

17

Civilutskottets betänkande CU10

Konsumenträtt

1

Mikael Eskilandersson (SD)

4

2

Ola

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.