Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU30

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 23 maj 2018

Nästa händelse: Justering 15 maj 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat