Dokument & lagar (193 träffar)

Yttrande 2001/02:FiU8y

Finansutskottets yttrande 2001/02:FiU8y En eventuell avveckling av reklamskatten Till skatteutskottet Ärendet Skatteutskottet överväger med anledning av ett antal motioner väckta under allmänna motionstiden 2001 att föreslå att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen med innebörden att reklamskatten bör avvecklas

2002-01-01

Yttrande 2001/02:FiU8y (doc, 71 kB)

Yttrande 2001/02:FiU7y

Finansutskottets yttrande 2001/02:FiU7y Verksamheten inom EU 2001 samt det svenska ordförandeskapet första halvåret 2001 skr. 2001/02:160 och 2001/02:105 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 9 april 2002 beslutat att bereda bl.a. finansutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelser om verksamheten

2002-01-01

Yttrande 2001/02:FiU7y (doc, 131 kB)

Yttrande 2001/02:FiU6y

Finansutskottets yttrande 2001/02:FiU6y Behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen skr. 2001/02:75 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 21 mars 2002 att bereda samtliga utskott tillfälle att i de delar som har samband med respektive utskotts beredningsområde yttra sig över regeringens

2002-01-01

Yttrande 2001/02:FiU6y (doc, 45 kB)

Yttrande 2001/02:FiU5y

Finansutskottets yttrande 2001/02:FiU5y Kreditgaranti till Teracom AB Till kulturutskottet Kulturutskottet har den 17 januari 2002 beslutat att bereda finansutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2001/02:76 Teracom AB garanti och omstrukturering samt de med anledning av propositionen väckta motionerna. I

2002-01-01

Yttrande 2001/02:FiU5y (doc, 99 kB)

Yttrande 2001/02:FiU4y

Finansutskottets yttrande 2001/02:FiU4y Ytterligare förlängning av statliga garantier till flygbranschen prop. 2001/02:66 Till trafikutskottet Trafikutskottet har tidigare denna dag beslutat att bereda finansutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2001/02:66 om ytterligare förlängd tid för statliga garantier

2002-01-01

Yttrande 2001/02:FiU4y (doc, 80 kB)

Yttrande 2001/02:FiU3y

Finansutskottets yttrande 2001/02:FiU3y Förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen Till trafikutskottet Trafikutskottet har tidigare denna dag beslutat att bereda finansutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2001/02:23 Förlängd tid för statliga garantier för

2002-01-01

Yttrande 2001/02:FiU3y (doc, 62 kB)

Yttrande 2001/02:FiU2y

Finansutskottets yttrande 2001/02:FiU2y Statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbolag m.fl. Till trafikutskottet Trafikutskottet har under gårdagen beslutat att bereda finansutskottet tillfälle att senast i dag kl. 12 yttra sig över den med anledning av terroraktionerna i USA aktualiserade frågan

2002-01-01

Yttrande 2001/02:FiU1y

Finansutskottets yttrande 2001/02:FiU1y Behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen skr. 2000/01:75 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 15 maj 2001 att bereda samtliga utskott tillfälle att i de delar som har samband respektive utskotts beredningsområde yttra sig över regeringens

2002-01-01

Yttrande 2001/02:FiU1y (doc, 50 kB)

Yttrande 2000/01:FiU4y

Finansutskottets yttrande 2000/01:FiU4y Ändrad utgiftsområdes-tillhörighet för vissa anslag prop. 2000/01:100 Till konstitutionsutskottet Sammanfattning Finansutskottet tillstyrker i huvudsak regeringens förslag i vårpropositionen om ändringar av ändamål och verksamheter som skall innefattas i vissa utgiftsområden.

2001-01-01

Yttrande 2000/01:FiU4y (doc, 69 kB)

Yttrande 2000/01:FiU3y

Finansutskottets yttrande 2000/01:FiU3y Riksdagen inför 2000-talet förslag 2000/01:RS1 Till konstitutionsutskottet Sammanfattning Sammanfattningsvis anser finansutskottet att intentionerna bakom reformeringen av budgetprocessen i huvudsak har uppfyllts. Utskottet anser i likhet med riksdagskommittén att riksdagsbehandlingen

2001-01-01

Yttrande 2000/01:FiU3y (doc, 99 kB)

Yttrande 2000/01:FiU2y

Finansutskottets yttrande 2000/01:FiU2y Riksdagen och den statliga revisionen förs. 1999/2000:RS1 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett finansutskottet tillfälle att avge yttrande över riksdagsstyrelsens förslag till riksdagen 1999/2000:RS1 Riksdagen och den statliga revisionen samt de motioner

2001-01-01

Yttrande 2000/01:FiU2y (doc, 75 kB)

Yttrande 2000/01:FiU1y

Finansutskottets yttrande 2000/01:FiU1y Behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen skr. 1999/2000:75 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 23 maj 2000 beslutat bereda samtliga utskott tillfälle att i de delar som har samband med respektive utskotts beredningsområde yttra sig över regeringens

2001-01-01

Yttrande 2000/01:FiU1y (doc, 48 kB)

Yttrande 1999/2000:FiU3y

Finansutskottets yttrande 1999/2000:FiU3y Verksamheten i Europeiska unionen under 1999 skr. 1999/2000:60 1999/2000 FiU3y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 6 april 2000 beslutat att bereda bl.a. finansutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1999/2000:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:FiU3y (doc, 110 kB)

Yttrande 1999/2000:FiU2y

Finansutskottets yttrande 1999/2000:FiU2y Stängningen av Barsebäcksverket prop. 1999/2000:63 1999/2000 FiU2y Till näringsutskottet Näringsutskottet har berett finansutskottet och skatteutskottet tillfälle att yttra sig över propositionen om godkännande av avtal om ersättning i samband med stängningen av Barsebäcksverket

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:FiU2y (doc, 93 kB)

Yttrande 1999/2000:FiU1y

Finansutskottets yttrande 1999/2000:FiU1y Regeringens behandling av riksdagens skrivelser skr. 1998/99:75 1999/2000 FiU1y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 6 maj 1999 beslutat bereda samtliga utskott tillfälle att i de delar som har samband med respektive utskotts beredningsområde yttra sig över

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:FiU1y (doc, 84 kB)

Yttrande 1998/99:FiU5y

Finansutskottets yttrande 1998/99:FiU5y Kommunala bostadsföretag 1998/99 FiU5y Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har den 25 maj 1999 beslutat att bereda bl.a. finansutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1998/99:122 Kommunala bostadsföretag jämte de motioner som kan komma att väckas med anledning av

1999-01-01

Yttrande 1998/99:FiU5y (doc, 94 kB)

Yttrande 1998/99:FiU4y

Finansutskottets yttrande 1998/99:FiU4y En stärkt kommunal revision prop. 1998/99:66 1998/99 FiU4y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har genom beslut den 18 mars 1999 berett finansutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1998/99:66 En stärkt kommunal revision jämte de motioner som väckts i

1999-01-01

Yttrande 1998/99:FiU4y (doc, 105 kB)

Yttrande 1998/99:FiU3y

Finansutskottets yttrande 1998/99:FiU3y Verksamheten i Europeiska unionen under 1998 skr. 1998/99:60 1998/99 FiU3y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 13 april 1999 beslutat att bereda bl.a. finansutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska

1999-01-01

Yttrande 1998/99:FiU3y (doc, 92 kB)

Yttrande 1998/99:FiU2y

Finansutskottets yttrande 1998/99:FiU2y Vissa revisionsfrågor 1998/99 FiU2y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har genom beslut den 10 december 1998 berett finans-utskottet tillfälle att yttra sig över en promemoria av den 8 december 1998 benämnd Vissa revisionsfrågor. I promemorian behandlas tre frågor

1999-01-01

Yttrande 1998/99:FiU2y (doc, 76 kB)

Yttrande 1998/99:FiU1y

Finansutskottets yttrande 1998/99:FiU1y Regeringens behandling av riksdagens skrivelser skr.1997/98:75 1998/99 FiU1y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 9 juni 1998 beslutat att bereda samtliga utskott tillfälle att i de delar som har samband med respektive utskotts beredningsområde yttra sig över

1999-01-01

Yttrande 1998/99:FiU1y (doc, 78 kB)