Dokument & lagar (191 träffar)

Yttrande 2001/02:FiU6y

Finansutskottets yttrande 2001/02:FiU6y Behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (skr. 2001/02:75) Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 21 mars 2002 att bereda samtliga utskott tillfälle att - i de delar som har samband med respektive utskotts beredningsområde - yttra

2002-01-01

Yttrande 2001/02:FiU6y (doc, 45 kB)

Yttrande 2001/02:FiU5y

Finansutskottets yttrande 2001/02:FiU5y Kreditgaranti till Teracom AB Till kulturutskottet Kulturutskottet har den 17 januari 2002 beslutat att bereda finansutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2001/02:76 Teracom AB - garanti och omstrukturering samt de med anledning av propositionen väckta motionerna. I

2002-01-01

Yttrande 2001/02:FiU5y (doc, 99 kB)

Yttrande 2001/02:FiU4y

Finansutskottets yttrande 2001/02:FiU4y Ytterligare förlängning av statliga garantier till flygbranschen (prop. 2001/02:66) Till trafikutskottet Trafikutskottet har tidigare denna dag beslutat att bereda finansutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2001/02:66 om ytterligare förlängd tid för statliga

2002-01-01

Yttrande 2001/02:FiU4y (doc, 80 kB)

Yttrande 2001/02:FiU3y

Finansutskottets yttrande 2001/02:FiU3y Förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen Till trafikutskottet Trafikutskottet har tidigare denna dag beslutat att bereda finansutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2001/02:23 Förlängd tid för statliga garantier

2002-01-01

Yttrande 2001/02:FiU3y (doc, 62 kB)

Yttrande 2001/02:FiU2y

Finansutskottets yttrande 2001/02:FiU2y Statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbolag m.fl. Till trafikutskottet Trafikutskottet har under gårdagen beslutat att bereda finansutskottet tillfälle att senast i dag kl. 12 yttra sig över den med anledning av terroraktionerna i USA aktualiserade

2002-01-01

Yttrande 2001/02:FiU1y

Finansutskottets yttrande 2001/02:FiU1y Behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (skr. 2000/01:75) Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 15 maj 2001 att bereda samtliga utskott tillfälle att - i de delar som har samband respektive utskotts beredningsområde - yttra

2002-01-01

Yttrande 2001/02:FiU1y (doc, 50 kB)

Yttrande 2000/01:FiU4y

Finansutskottets yttrande 2000/01:FiU4y Ändrad utgiftsområdes-tillhörighet för vissa anslag (prop. 2000/01:100) Till konstitutionsutskottet Sammanfattning Finansutskottet tillstyrker i huvudsak regeringens förslag i vårpropositionen om ändringar av ändamål och verksamheter som skall innefattas i vissa

2001-01-01

Yttrande 2000/01:FiU4y (doc, 69 kB)

Yttrande 2000/01:FiU3y

Finansutskottets yttrande 2000/01:FiU3y Riksdagen inför 2000-talet (förslag 2000/01:RS1) Till konstitutionsutskottet Sammanfattning Sammanfattningsvis anser finansutskottet att intentionerna bakom reformeringen av budgetprocessen i huvudsak har uppfyllts. Utskottet anser i likhet med riksdagskommittén

2001-01-01

Yttrande 2000/01:FiU3y (doc, 99 kB)

Yttrande 2000/01:FiU2y

Finansutskottets yttrande 2000/01:FiU2y Riksdagen och den statliga revisionen (förs. 1999/2000:RS1) Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett finansutskottet tillfälle att avge yttrande över riksdagsstyrelsens förslag till riksdagen 1999/2000:RS1 Riksdagen och den statliga revisionen samt

2001-01-01

Yttrande 2000/01:FiU2y (doc, 75 kB)

Yttrande 2000/01:FiU1y

Finansutskottets yttrande 2000/01:FiU1y Behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (skr. 1999/2000:75) Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 23 maj 2000 beslutat bereda samtliga utskott tillfälle att - i de delar som har samband med respektive utskotts beredningsområde - yttra

2001-01-01

Yttrande 2000/01:FiU1y (doc, 48 kB)

Yttrande 1999/2000:FiU3y

Finansutskottets yttrande 1999/2000:FiU3y Verksamheten i Europeiska unionen under 1999 (skr. 1999/2000:60) 1999/2000 FiU3y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 6 april 2000 beslutat att bereda bl.a. finansutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1999/2000:60 Berättelse om verksamheten

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:FiU3y (doc, 110 kB)

Yttrande 1999/2000:FiU2y

Finansutskottets yttrande 1999/2000:FiU2y Stängningen av Barsebäcksverket (prop. 1999/2000:63) 1999/2000 FiU2y Till näringsutskottet Näringsutskottet har berett finansutskottet och skatteutskottet tillfälle att yttra sig över propositionen om godkännande av avtal om ersättning i samband med stängningen av Barsebäcksverket

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:FiU2y (doc, 93 kB)

Yttrande 1999/2000:FiU1y

Finansutskottets yttrande 1999/2000:FiU1y Regeringens behandling av riksdagens skrivelser (skr. 1998/99:75) 1999/2000 FiU1y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 6 maj 1999 beslutat bereda samtliga utskott tillfälle att - i de delar som har samband med respektive utskotts beredningsområde

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:FiU1y (doc, 84 kB)

Yttrande 1998/99:FiU5y

Finansutskottets yttrande 1998/99:FiU5y Kommunala bostadsföretag 1998/99 FiU5y Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har den 25 maj 1999 beslutat att bereda bl.a. finansutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1998/99:122 Kommunala bostadsföretag jämte de motioner som kan komma att väckas med anledning

1999-01-01

Yttrande 1998/99:FiU5y (doc, 94 kB)

Yttrande 1998/99:FiU4y

Finansutskottets yttrande 1998/99:FiU4y En stärkt kommunal revision (prop. 1998/99:66) 1998/99 FiU4y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har genom beslut den 18 mars 1999 berett finansutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1998/99:66 En stärkt kommunal revision jämte de motioner som

1999-01-01

Yttrande 1998/99:FiU4y (doc, 105 kB)

Yttrande 1998/99:FiU3y

Finansutskottets yttrande 1998/99:FiU3y Verksamheten i Europeiska unionen under 1998 (skr. 1998/99:60) 1998/99 FiU3y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 13 april 1999 beslutat att bereda bl.a. finansutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:60 Berättelse om verksamheten

1999-01-01

Yttrande 1998/99:FiU3y (doc, 92 kB)

Yttrande 1998/99:FiU2y

Finansutskottets yttrande 1998/99:FiU2y Vissa revisionsfrågor 1998/99 FiU2y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har genom beslut den 10 december 1998 berett finans-utskottet tillfälle att yttra sig över en promemoria av den 8 december 1998 benämnd Vissa revisionsfrågor. I promemorian behandlas

1999-01-01

Yttrande 1998/99:FiU2y (doc, 76 kB)

Yttrande 1998/99:FiU1y

Finansutskottets yttrande 1998/99:FiU1y Regeringens behandling av riksdagens skrivelser (skr.1997/98:75) 1998/99 FiU1y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 9 juni 1998 beslutat att bereda samtliga utskott tillfälle att - i de delar som har samband med respektive utskotts beredningsområde

1999-01-01

Yttrande 1998/99:FiU1y (doc, 78 kB)

Yttrande 1997/98:FIU4Y

Till trafikutskottet Ärendet Trafikutskottet har den 26 mars 1998 beslutat bereda finansutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:62 Regional tillväxt - för arbete och välfärd, mom. 5, jämte motioner i de delar som berör finansutskottets beredningsområde. I mom. 5 föreslås att riksdagen godkänner

1998-01-01

Yttrande 1997/98:FIU3Y

Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har beslutat bereda bland andra finansutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1997/98:60 om verksamheten i Europeiska unionen under 1997 jämte de motioner som har samband med utskottets beredningsområde. Finansutskottet yttrar sig över skrivelsen och fyra

1998-01-01