Dokument & lagar (3 480 träffar)

Kommittéberättelse N 2018:E uppdraget, se PM N2018/03762/DL

Uppdrag om märkning och registrering av katter N 2018:E Beteckning N 2018:E Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2018-09-04 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-06-18 Direktiv för uppdraget, se PM N2018/03762/DL Lokal Uppdraget ska redovisas senast 31 augusti 2019. Sammansättning

2018-06-18

Kommittéberättelse N 2018:D uppdraget, se PM N2018/03984/BB

Uppdrag att utveckla förslaget om certifiering av byggprojekteringsföretag i Boverkets rapport En mer förutsägbar byggprocess, Förenklad kontroll av serietillverkade hus N 2018:D Beteckning N 2018:D Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2018-09-04 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens

2018-06-18

Kommittéberättelse Ku 2018:A

Utreda inrättande av en nationell institution för mänskliga rättigheter Ku 2018:A Beteckning Ku 2018:A Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2018-08-16 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-06-18 Direktiv för Lokal Uppdraget beräknas slutföras 31 oktober 2018. Sammansättning

2018-06-18

Kommittéberättelse U 2018:A

Uppdrag att utreda frågor om införande av offentlighetsprincipen hos huvudmän för fristående skolor som är börsnoterade eller dotterbolag till börsnoterade moderbolag U 2018:A Beteckning U 2018:A Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2018-09-03 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-06-15 Direktiv för Lokal Sammansättning

2018-06-15

Kommittéberättelse Ju 2018:E uppdraget, se PM Ju2018/03420/LP

Transporter av frihetsberövande Beteckning Ju 2018:E Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-09-03 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-06-15 Direktiv för uppdraget, se PM Ju2018/03420/LP Lokal Uppdraget ska redovisas senast 1 oktober 2018. Sammansättning

2018-06-15

Kommittéberättelse Fi 2018:05 utredningen, se dir. 2018:50

Utredningen om samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen Fi 2018:05 Beteckning Fi 2018:05 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2019-01-04 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-06-14 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:50 Lokal Utredningen beräknas

2018-06-14

Kommittéberättelse Ju 2018:02 utredningen, se dir. 2018:48

Utredningen om skydd för barn som bevittnar våld eller andra brottsliga handlingar och ansvar för uppmaning att begå självmord Ju 2018:02 Beteckning Ju 2018:02 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-03-20 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-06-14 Direktiv för utredningen,

2018-06-14

Kommittéberättelse Ju 2018:01 kommittén, se dir. 2018:51

2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté Ju 2018:01 Beteckning Ju 2018:01 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-03-20 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-06-14 Direktiv för kommittén, se dir. 2018:51 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 26

2018-06-14

Kommittéberättelse Fi 2018:04 utredningen, se dir. 2018:46

Utredningen En tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden Fi 2018:04 Beteckning Fi 2018:04 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2019-03-05 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-06-07 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:46 Lokal Utredningen beräknas avsluta

2018-06-07

Kommittéberättelse Fi 2018:03 utredningen, se dir. 2018:47

Utredningen om centrala marknadsfrågor vid omregleringen av spelmarknaden Fi 2018:03 Beteckning Fi 2018:03 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2019-02-05 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-06-07 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:47 Lokal Utredningen beräknas

2018-06-07

Kommittéberättelse M 2018:06 utredningen, se dir. 2018:45

Biogasmarknadsutredningen M 2018:06 Beteckning M 2018:06 Departement Miljö- och energidepartementet Senast ändrad 2018-10-17 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-05-31 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:45 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 3 juni 2019.

2018-05-31

Kommittéberättelse A 2018:B

Uppdrag om att utforma etableringsjobb A 2018:B Beteckning A 2018:B Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2018-08-15 Status Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-05-29 Direktiv för Lokal Sammansättning

2018-05-29

Kommittéberättelse Ju 2018:D uppdraget, se PM dnr ju2018/02899/LP

Översyn av nuvarande organisation av Gentekniknämnden Ju 2018:D Beteckning Ju 2018:D Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-05-21 Status Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-05-17 Direktiv för uppdraget, se PM dnr ju2018/02899/LP Lokal Uppdraget ska redovisas senast 10 augusti 2018. Sammansättning

2018-05-17

Kommittéberättelse U 2018:04 utredningen, se dir. 2018:38 och dir. 2018:103

Modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer U 2018:04 Beteckning U 2018:04 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2019-01-18 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-05-09 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:38 och dir. 2018:103

2018-05-09

Kommittéberättelse N 2018:02 utredningen, se dir. 2018:37

Utredningen om ändamålsenlig lagstiftningsteknik när överträdelser av bestämmelser i EU-förordningar kriminaliseras N 2018:02 Beteckning N 2018:02 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2019-01-09 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-05-09 Direktiv för utredningen, se

2018-05-09

Kommittéberättelse S 2018:B uppdraget, se PM S2018/02793/ST

En vägledning för hur barnkonventionen kan tolkas och tillämpas S 2018:B Beteckning S 2018:B Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2018-09-04 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-05-04 Direktiv för uppdraget, se PM S2018/02793/ST Lokal Karin Åhman kommer till

2018-05-04

Kommittéberättelse S 2018:07 utredningen, se dir. 2018:31

Utredningen om antidopning och dataskydd S 2018:07 Beteckning S 2018:07 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2019-02-05 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-04-26 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:31 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 28 februari

2018-04-26

Kommittéberättelse U 2018:03 utredningen, se dir. 2018:32

Betygsutredningen U 2018:03 Beteckning U 2018:03 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2019-01-16 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-04-26 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:32 Lokal Garnisonen, 103 33 Stockholm Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast

2018-04-26

Kommittéberättelse M 2018:05 utredningen, se dir. 2018:29

Utredningen om en modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning M 2018:05 Beteckning M 2018:05 Departement Miljö- och energidepartementet Senast ändrad 2019-01-07 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-04-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:29 Lokal Utredningen beräknas

2018-04-19

Kommittéberättelse Ju 2018:C

Medverka i försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål Ju 2018:C Beteckning Ju 2018:C Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-12-11 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-04-16 Direktiv för Lokal Sammansättning

2018-04-16