Dokument & lagar (3 471 träffar)

Kommittéberättelse Fi 2018:03 utredningen, se dir. 2018:47

Utredningen om centrala marknadsfrågor vid omregleringen av spelmarknaden Fi 2018:03 Beteckning Fi 2018:03 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2018-11-09 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-06-07 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:47 Lokal Utredningen beräknas

2018-06-07

Kommittéberättelse M 2018:06 utredningen, se dir. 2018:45

Biogasmarknadsutredningen M 2018:06 Beteckning M 2018:06 Departement Miljö- och energidepartementet Senast ändrad 2018-10-17 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-05-31 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:45 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 3 juni 2019.

2018-05-31

Kommittéberättelse A 2018:B

Uppdrag om att utforma etableringsjobb A 2018:B Beteckning A 2018:B Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2018-08-15 Status Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-05-29 Direktiv för Lokal Sammansättning

2018-05-29

Kommittéberättelse Ju 2018:D uppdraget, se PM dnr ju2018/02899/LP

Översyn av nuvarande organisation av Gentekniknämnden Ju 2018:D Beteckning Ju 2018:D Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-05-21 Status Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-05-17 Direktiv för uppdraget, se PM dnr ju2018/02899/LP Lokal Uppdraget ska redovisas senast 10 augusti 2018. Sammansättning

2018-05-17

Kommittéberättelse U 2018:04 utredningen, se dir. 2018:38

Modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer U 2018:04 Beteckning U 2018:04 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2018-10-04 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-05-09 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:38 Lokal Utredningen

2018-05-09

Kommittéberättelse N 2018:02 utredningen, se dir. 2018:2018:37

Utredningen om ändamålsenlig lagstiftningsteknik när överträdelser av bestämmelser i EU-förordningar kriminaliseras N 2018:02 Beteckning N 2018:02 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2018-09-05 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-05-09 Direktiv för utredningen, se

2018-05-09

Kommittéberättelse S 2018:B uppdraget, se PM S2018/02793/ST

En vägledning för hur barnkonventionen kan tolkas och tillämpas S 2018:B Beteckning S 2018:B Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2018-09-04 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-05-04 Direktiv för uppdraget, se PM S2018/02793/ST Lokal Karin Åhman kommer till

2018-05-04

Kommittéberättelse S 2018:07 utredningen, se dir. 2018:31

Utredningen om dataskyddsförordningen behandling av personuppgifter vid antidopningsarbete inom idrotten S 2018:07 Beteckning S 2018:07 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2018-09-17 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-04-26 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:31

2018-04-26

Kommittéberättelse U 2018:03 utredningen, se dir. 2018:32

Betygsystemet ska främja kunskapsutveckling och betygen ska bättre spegla elevers kunskaper U 2018:03 Beteckning U 2018:03 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2018-10-26 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-04-26 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:32 Lokal

2018-04-26

Kommittéberättelse M 2018:05 utredningen, se dir. 2018:2018:29

Utredningen om en modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning M 2018:05 Beteckning M 2018:05 Departement Miljö- och energidepartementet Senast ändrad 2018-09-10 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-04-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:2018:29 Lokal Utredningen

2018-04-19

Kommittéberättelse Ju 2018:C

Medverka i försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål Ju 2018:C Beteckning Ju 2018:C Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-12-11 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-04-16 Direktiv för Lokal Sammansättning

2018-04-16

Kommittéberättelse S 2018:06 utredningen, se dir. 2018:27

Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess S 2018:06 Beteckning S 2018:06 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2018-11-22 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-04-12 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:27 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt

2018-04-12

Kommittéberättelse S 2018:05 utredningen, se dir. 2018:26

Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum S 2018:05 Beteckning S 2018:05 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2018-10-12 Status Pågående Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-04-12 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:26 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete

2018-04-12

Kommittéberättelse M 2018:04 utredningen, se dir. 2018:25

Utredningen om kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen M 2018:04 Beteckning M 2018:04 Departement Miljö- och energidepartementet Senast ändrad 2018-05-29 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-03-29 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:25 Lokal Utredningen beräknas

2018-03-29

Kommittéberättelse S 2018:04 utredningen, se dir. 2018:22 och dir. 2018:96

2018 års donationsutredning S 2018:04 Beteckning S 2018:04 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2018-09-05 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-03-21 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:22 och dir. 2018:96 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 maj

2018-03-21

Kommittéberättelse N 2018:01 utredningen, se dir. 2018:24 och dir. 2018:84

Utredningen om överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket N 2018:01 Beteckning N 2018:01 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2018-11-23 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-03-21 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:24 och dir. 2018:84 Lokal

2018-03-21

Kommittéberättelse S 2018:03 utredningen, se dir. 2018:20

Barnkonventionsutredningen S 2018:03 Beteckning S 2018:03 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2018-10-01 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-03-15 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:20 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 15 november 2019. Sammansättning

2018-03-15

Kommittéberättelse U 2018:02 utredningen, se dir. 2018:15

Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet U 2018:02 Beteckning U 2018:02 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2018-10-17 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-03-08 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:15 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete

2018-03-08

Kommittéberättelse S 2018:02 kommittén, se dir. 2018:16

Utredningen om jämlik tandhälsa S 2018:02 Beteckning S 2018:02 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2018-12-13 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-03-08 Direktiv för kommittén, se dir. 2018:16 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 mars 2020. Sammansättning

2018-03-08

Kommittéberättelse Ku 2018:01 utredningen, se dir. 2018:19

Utredningen om demokratvillkoren i statlig bidragsgivning Ku 2018:01 Beteckning Ku 2018:01 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2018-10-05 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-03-08 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:19 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete

2018-03-08