Dokument & lagar (274 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM11 KOM (2015) 472

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM11 Förordning om värdepapperisering 2015/16:FPM11 Finansdepartementet 2015-11-04 Dokumentbeteckning KOM 2015 472 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för värdepapperisering och om inrättandet av ett europeiskt ramverk för enkel, transparent

2015-11-04

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM11 KOM (2015) 472 (doc, 102 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM11 KOM (2015) 472 (pdf, 142 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM10 KOM (2015) 468

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM10 Handlingplan kapitalmarknadsunion 2015/16:FPM10 Finansdepartementet 2015-11-04 Dokumentbeteckning KOM 2015 468 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Handlingsplan för en kapitalmarknadsunion

2015-11-04

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM10 KOM (2015) 468 (doc, 130 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM10 KOM (2015) 468 (pdf, 118 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM9 KOM (2015) 490

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM9 Hanteringen av flyktingkrisen: 2015/16:FPM9 omedelbara operativa, finansiella och rättsliga åtgärder inom ramen för den europeiska migrationsagendan Justitiedepartementet 2015-10-28 Dokumentbeteckning KOM 2015 490 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet,

2015-10-28

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM9 KOM (2015) 490 (doc, 71 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM9 KOM (2015) 490 (pdf, 48 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM8 KOM(2015) 462 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM8 Rådsrekommendation om 2015/16:FPM8 långtidsarbetslösas återinträde på arbetsmarknaden Arbetsmarknadsdepartementet 2015-10-19 Dokumentbeteckning KOM2015 462 slutlig Förslag till rådets rekommendation om långtidsarbetslösas återinträde på arbetsmarknaden. Sammanfattning

2015-10-19

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM8 KOM(2015) 462 slutlig (doc, 97 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM8 KOM(2015) 462 slutlig (pdf, 51 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM7 JOIN (2015) 40 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM7 EU:s externa agerande för att bemöta 2015/16:FPM7 flyktingkrisen i Europa Utrikesdepartementet 2015-10-14 Dokumentbeteckning JOIN 2015 40 final Addressing the Refugee Crisis in Europe: The Role of EU External Action Sammanfattning Mot bakgrund av flyktingkrisen och

2015-10-14

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM7 JOIN (2015) 40 final (doc, 99 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM7 JOIN (2015) 40 final (pdf, 88 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM6 KOM(2015) 452

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM6 Förordning om gemensam lista för säkra 2015/16:FPM6 ursprungsländer Justitiedepartementet 2015-10-13 Dokumentbeteckning KOM2015 452 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer enligt Europaparlamentets

2015-10-13

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM6 KOM(2015) 452 (doc, 94 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM6 KOM(2015) 452 (pdf, 50 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM5 KOM (2015) 453

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM5 Kommissionens meddelande om EU:s 2015/16:FPM5 handlingsplan för återvändande Justitiedepartementet 2015-10-13 Dokumentbeteckning KOM 2015 453 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet. EU:s handlingsplan för återvändande. Sammanfattning Meddelandet

2015-10-13

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM5 KOM (2015) 453 (doc, 93 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM5 KOM (2015) 453 (pdf, 46 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM4 KOM(2015) 451

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM4 Provisoriska åtgärder på området 2015/16:FPM4 internationellt skydd till förmån för Italien, Grekland och Ungern Justitiedepartementet 2015-10-13 Dokumentbeteckning KOM2015 451 Förslag till rådets beslut om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt

2015-10-13

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM4 KOM(2015) 451 (doc, 79 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM4 KOM(2015) 451 (pdf, 54 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM3 KOM(2015) 450

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM3 Förordning om att etablera permanent 2015/16:FPM3 mekanism för omfördelning av personer i behov av skydd Justitiedepartementet 2015-10-13 Dokumentbeteckning KOM2015 450 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en omplaceringsmekanism vid

2015-10-13

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM3 KOM(2015) 450 (doc, 98 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM3 KOM(2015) 450 (pdf, 54 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM2 KOM (2015) 413

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM2 Förordning om fiskemöjligheter i 2015/16:FPM2 Östersjön 2016 Näringsdepartementet 2015-10-06 Dokumentbeteckning KOM 2015 413 Förslag till rådets förordning om fastställande för 2016 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön Sammanfattning

2015-10-06

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM2 KOM (2015) 413 (doc, 97 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM2 KOM (2015) 413 (pdf, 65 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM1 KOM(2015) 365

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1 Ändring av gemensamma förordningen 2015/16:FPM1 för ESI-fonderna till förmån för Grekland Näringsdepartementet 2015-09-22 Dokumentbeteckning KOM2015 365 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning EU

2015-09-22

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM1 KOM(2015) 365 (doc, 99 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM1 KOM(2015) 365 (pdf, 62 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM143 KOM (2008) 383

FPM200708143 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM143 GRÖNBOK om EU och de utomeuropeiska länderna och territorierna Utrikesdepartementet 2008-09-12 Dokumentbeteckning KOM 2008 383 GRÖNBOK om de framtida förbindelserna mellan EU och de utomeuropeiska länderna och territorierna Sammanfattning Syftet med

2008-09-12

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM143 KOM (2008) 383 (doc, 79 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM142 KOM(2008) 402 slutlig

FPM200708142 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM142 Gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning Emas Miljödepartementet 2008-09-11 Dokumentbeteckning KOM2008 402 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings-

2008-09-11

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM142 KOM(2008) 402 slutlig (doc, 93 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM141 KOM (2008) 412

FPM200708141 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM141 En översyn av den social agendan Arbetsmarknadsdepartementet 2008-09-11 Dokumentbeteckning KOM 2008 412 Kommissionens meddelande om en förnyad social agenda: Möjligheter, tillgång och solidaritet i framtidens Europa Sammanfattning Den sociala agendan

2008-09-11

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM141 KOM (2008) 412 (doc, 96 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM140 KOM (2008) 401 slutlig

FPM200708140 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM140 Förordning om EU:s miljömärkningssystem Blomman Integrations- och jämställdhetsdepartementet 2008-09-09 Dokumentbeteckning KOM 2008 401 slutlig Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om ett miljömärkesprogram för gemenskapen Sammanfattning

2008-09-09

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM140 KOM (2008) 401 slutlig (doc, 83 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM139 11609/08 ASIM 53

FPM200708139 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM139 Europeisk pakt för invandring och asyl Justitiedepartementet 2008-09-08 Dokumentbeteckning 11609/08 ASIM 53 European Pact on Immigration and Asylum Sammanfattning Frankrike har under sitt ordförandeskap i EU hösten 2008 valt att prioritera asyl- och

2008-09-09

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM139 11609/08 ASIM 53 (doc, 82 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM138 KOM(2008)390 slutlig

FPM200708138 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM138 Förordning om Flygsäkerhetsbyråns EASA:s behörighet Näringsdepartementet 2008-09-08 Dokumentbeteckning KOM2008390 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EG nr 216/2008 inom området flygplatser, flygledningstjänst

2008-09-08

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM138 KOM(2008)390 slutlig (doc, 80 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM137 KOM (2008) 419

FPM200708137 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM137 Förslag till nytt direktiv om europeiska företagsråd Arbetsmarknadsdepartementet 2008-09-01 Dokumentbeteckning KOM 2008 419 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättandet av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag

2008-09-01

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM137 KOM (2008) 419 (doc, 79 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM136 KOM (2008) 436 slutlig

FPM200708136 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM136 Direktiv om vägavgifter för tunga lastbilar Eurovinjettdirektivet Näringsdepartementet 2008-08-22 Dokumentbeteckning KOM 2008 436 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon

2008-08-25

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM136 KOM (2008) 436 slutlig (doc, 76 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM135 KOM (2008) 435 slutlig

FPM200708135 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM135 Meddelande om internalisering av trafikens externa kostnader Näringsdepartementet 2008-08-22 Dokumentbeteckning KOM 2008 435 slutlig Meddelande från kommissionen Strategi för att förädla internaliseringen av externa kostnader Sammanfattning Kommissionen

2008-08-25

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM135 KOM (2008) 435 slutlig (doc, 73 kB)