Dokument & lagar (12 827 träffar)

Utskottsmöte 2017/18:9 Torsdag 2017-11-23 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2017/18:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:9 Datum och tid: 2017-11-23 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsområde 4 Rättsväsendet (JuU1) Prel. justering Proposition 2017/18:1 och motioner Föredragande: KH, LL, EL 3. Renodling

2017-11-23 10:00:00

Omröstning 2017/18:JuU8 Skjutvapen och explosiva varor - skärpta straff för de grova brotten

Votering: betänkande 2017/18:JuU8 Skjutvapen och explosiva varor - skärpta straff för de grova brotten, förslagspunkt 1 Skjutvapen och explosiva varor - skärpta straff för de grova brotten Datum: 2017-11-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (SD, -) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 76 0 0 7 SD 0 36 0 10 MP 23 0 0 2 C 17 0 0 5 V 19 0 0 2 L 16 0 0 3 KD 15 0 0 1 - 0 1 0 3 Totalt 268 37 0 44 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-22

Riksdagsskrivelse 2017/18:64

Riksdagsskrivelse 2017/18:64 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU5 Riksrevisionens rapport om tingsrätters effektivitet och produktivitet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-11-22

Riksdagsskrivelse 2017/18:64 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:64 (pdf, 53 kB)

Utskottsmöte 2017/18:8 Torsdag 2017-11-16 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2017/18:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:8 Datum och tid: 2017-11-16 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Överläggning med regeringen om förslag till förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande 2. Överläggning med regeringen om förslag till direktiv

2017-11-16 10:00:00

Yttrande 2017/18:JuU4y

Justitieutskottets yttrande 2017/18:JuU4y Kommissionens arbetsprogram 2018 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 7 november 2017 att ge bl.a. justitieutskottet tillfälle att yttra sig över Europeiska kommissionens arbetsprogram 2018 (KOM(2017) 650) inklusive bilagor, i de delar det berör respektive

2017-11-16

Yttrande 2017/18:JuU4y (pdf, 150 kB)

Betänkande 2017/18:JuU8

Straffet för grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor höjs från fängelse i lägst ett och högst fyra år till fängelse i lägst två och högst fem år. Minimistraffet för synnerligen grova vapenbrott höjs från fängelse i tre år till fängelse i fyra år. Maxstraffet för vapenbrott och brott mot tillståndsplikten för explosiva varor av normalgraden ändras från fängelse i två år till fängelse i tre år. Syftet med lagändringarna är att minska antalet illegala vapen och handgranater i samhället och förhindra dödligt våld. De börjar gälla den 1 januari 2018. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Riksdagen vill också att maxstraffet för synnerligen grova vapenbrott ska höjas och att fler vapenbrott än i dag ska anses som grova. Riksdagen riktade därför en uppmaning, ett tillkännagivande, om detta till regeringen. Det betyder att regeringen senare bör återkomma till riksdagen med sådana förslag.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Justering: 2017-11-16 Debatt: 2017-11-22 Beslut: 2017-11-22

Betänkande 2017/18:JuU8 (pdf, 851 kB) Webb-tv debatt om förslag: Skjutvapen och explosiva varor - skärpta straff för de grova brotten

Betänkande 2017/18:JuU5

Riksdagen har behandlat regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport som handlar om hur effektiva och produktiva tingsrätterna var under 2012-2015.

Syftet med Riksrevisionens granskning är att se om tingsrätterna använder sina resurser på ett effektivt sätt och hur produktiviteten har utvecklats. Granskningen visar att tingsrätterna överlag är effektiva men att det finns skillnader mellan olika tingsrätter. Samtidigt har produktiviteten generellt sett minskat.

Med anledning av detta har Riksrevisionen gett rekommendationer till Domstolsverket att identifiera vilka faktorer som påverkar effektiviteten och produktiviteten.

Regeringen tycker att granskningen är betydelsefull inför det fortsatta arbetet med att effektivisera tingsrätterna. Riksdagen håller med regeringen och la skrivelsen till handlingarna. Det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2017-11-16 Debatt: 2017-11-22 Beslut: 2017-11-22

Betänkande 2017/18:JuU5 (pdf, 291 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om tingsrätters effektivitet och produktivitet

Betänkande 2017/18:JuU18


Betänkande 2017/18:JuU17


Betänkande 2017/18:JuU16


Betänkande 2017/18:JuU15


Betänkande 2017/18:JuU14


Betänkande 2017/18:JuU13


Betänkande 2017/18:JuU12


Beredning: 2018-01-25 Justering: 2018-02-08

Utskottsmöte 2017/18:7 Torsdag 2017-11-09 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2017/18:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:7 Datum och tid: 2017-11-09 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsområde 4 Rättsväsendet - myndighetsfrågor m.m. (JuU1) Beredning Proposition 2017/18:1 och motioner Föredragande: KH, LL, EL,

2017-11-09 10:00:00

Justitieutskottets protokoll 2017/18:7

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:7 DATUM 2017-11-09 TID 10.00-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:6. 2 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet – myndighetsfrågor m.m. (JuU1) Utskottet fortsatte

2017-11-09

Motion 2017/18:3928 av Tomas Tobé m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3928 av Tomas Tobé m.fl. (M) med anledning av prop. 2017/18:35 Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se till att alla nödvändiga förutsättningar finns på plats


Utskottsberedning: 2017/18:JuU7

Motion 2017/18:3928 av Tomas Tobé m.fl. (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3928 av Tomas Tobé m.fl. (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:3927 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)

Motion till riksdagen 2017/18:3927 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) med anledning av prop. 2017/18:35 Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om straffskärpning för den som lämnar ut sitt pass eller


Utskottsberedning: 2017/18:JuU7

Motion 2017/18:3927 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3927 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) (pdf, 66 kB)

Omröstning 2017/18:JuU4 Nya regler om bevisinhämtning inom EU

Votering: betänkande 2017/18:JuU4 Nya regler om bevisinhämtning inom EU, förslagspunkt 1 Nya regler om bevisinhämtning inom EU Datum: 2017-11-08 Omröstning i sakfrågan Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 74 0 0 9 SD 38 0 0 8 MP 23 0 0 2 C 17 0 0 5 V 17 0 0 4 L 16 0 0 3 KD 14 0 0 2 - 2 0 0 2 Totalt 301 0 0 48 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-08

Riksdagsskrivelse 2017/18:28

Riksdagsskrivelse 2017/18:28 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU4 Nya regler om bevisinhämtning inom EU får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-11-08

Riksdagsskrivelse 2017/18:28 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:28 (pdf, 53 kB)