Dokument & lagar (107 träffar)

Yttrande 1999/2000:UbU8y

Utbildningsutskottets yttrande 1999/2000:UbU8y Utvecklingen inom den kommunala sektorn 1999/2000 UbU8y Till finansutskottet Finansutskottet har den 4 maj 2000 beslutat bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1999/2000:102 om utvecklingen inom den kommunala sektorn jämte motioner

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:UbU8y (doc, 101 kB)

Yttrande 1999/2000:UbU7y

Utbildningsutskottets yttrande 1999/2000:UbU7y Tilläggsbudget för år 2000 1999/2000 UbU7y Till finansutskottet Finansutskottet har den 27 april beslutat att bereda övriga berörda utskott tillfälle att yttra sig över 2000 års ekonomiska vårproposition prop. 1999/2000:100 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:UbU7y (doc, 78 kB)

Yttrande 1999/2000:UbU6y

Utbildningsutskottets yttrande 1999/2000:UbU6y Den ekonomiska vårpropositionen 1999/2000 UbU6y Till finansutskottet Finansutskottet har den 27 april 2000 beslutat att bereda övriga berörda utskott tillfälle att yttra sig över 2000 års ekonomiska vårproposition prop. 1999/00:100 i vad avser bl.a. den ekonomiska politiken

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:UbU6y (doc, 108 kB)

Yttrande 1999/2000:UbU5y

Utbildningsutskottets yttrande 1999/2000:UbU5y Ett informationssamhälle för alla 1999/2000 UbU5y Till trafikutskottet Trafikutskottet har den 6 april 2000 beslutat att bereda bl.a. utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla jämte eventuella

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:UbU5y (doc, 128 kB)

Yttrande 1999/2000:UbU4y

Utbildningsutskottets yttrande 1999/2000:UbU4y Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken 1999/2000 UbU4y Till socialutskottet Socialutskottet har genom beslut den 23 mars 2000 berett utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1999/2000:79 Från patient till medborgare

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:UbU4y (doc, 76 kB)

Yttrande 1999/2000:UbU3y

Utbildningsutskottets yttrande 1999/2000:UbU3y Nationella minoriteter i Sverige 1999/2000 UbU3y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har genom beslut den 31 augusti 1999 berett bl.a. utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1998/99:143 Nationella minoriteter i Sverige i de delar som

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:UbU3y (doc, 88 kB)

Yttrande 1999/2000:UbU2y

Utbildningsutskottets yttrande 1999/2000:UbU2y Tilläggsbudget 1999 1999/2000 UbU2y Till finansutskottet Finansutskottet har den 30 september 1999 berett utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 volym 1 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:UbU2y (doc, 72 kB)

Yttrande 1999/2000:UbU1y

Utbildningsutskottets yttrande 1999/2000:UbU1y Ungdomspolitiken 1999/2000 UbU1y Till kulturutskottet Kulturutskottet har den 27 maj 1999 beslutat bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1998/99:115 På ungdomars villkor Ungdomspolitik för demokrati, rättvisa och framtidstro jämte motioner

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:UbU1y (doc, 107 kB)

Yttrande 1999/2000:UU6y

Utrikesutskottets yttrande 1999/2000:UU6y Tilläggsbudget för år 2000 utgiftsområde 5 Utrikesförvaltning och internationell samverkan samt utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 1999/2000 UU6y Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 27 april 2000 prot. 1999/2000:24 7 berett övriga berörda utskott tillfälle

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:UU6y (doc, 104 kB)

Yttrande 1999/2000:UU5y

Utrikesutskottets yttrande 1999/2000:UU5y Preliminära ramar för utgiftsområde 5 Utrikesförvaltning och internationell samverkan samt utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 1999/2000 UU5y Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 27 april 2000 protokoll 1999/2000:24 6 berett övriga berörda utskott tillfälle

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:UU5y (doc, 113 kB)

Yttrande 1999/2000:UU4y

Utrikesutskottets yttrande 1999/2000:UU4y Det nya försvaret 1999/2000 UU4y Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har genom beslut den 25 november 1999 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1999/2000:30 Det nya försvaret jämte motioner i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:UU4y (doc, 106 kB)

Yttrande 1999/2000:UU3y

Utrikesutskottets yttrande 1999/2000:UU3y Nationella minoriteter i Sverige 1999/2000 UU3y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har i beslut av den 31 augusti 1999 protokoll 1998/99:43, 3 berett bl.a. utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1998/99:143 Nationella minoriteter i Sverige jämte

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:UU3y (doc, 125 kB)

Yttrande 1999/2000:UU2y

Utrikesutskottets yttrande 1999/2000:UU2y Riksdagens skrivelser till regeringen 1999/2000 UU2y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 6 maj 1999 berett samtliga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:75, Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen,

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:UU2y (doc, 77 kB)

Yttrande 1999/2000:UU1y

Utrikesutskottets yttrande 1999/2000:UU1y Ramar för utgiftsområdena 5 och 7 m.m. 1999/2000 UU1y Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 30 september 1999 berett övriga berörda utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1999/2000:1 Budgetpropositionen för år 2000 volym 1 i vad avser den ekonomiska

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:UU1y (doc, 98 kB)

Yttrande 1999/2000:TU3y

Trafikutskottets yttrande 1999/2000:TU3y Tilläggsbudget för år 2000 utgiftsområde 22 Kommunikationer 1999/2000 TU3y Till finansutskottet Finansutskottet beslöt den 27 april 2000 att bereda övriga berörda utskott tillfälle att yttra sig över 2000 års ekonomiska vårproposition 1999/2000:100i vad avser tilläggsbudget till

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:TU3y (doc, 99 kB)

Yttrande 1999/2000:TU2y

Trafikutskottets yttrande 1999/2000:TU2y Preliminära ramar för utgiftsområde 22 Kommunikationer 1999/2000 TU2y Till finansutskottet Finansutskottet beslöt den 27 april 2000 att bereda övriga berörda utskott tillfälle att yttra sig över 2000 års ekonomiska vårproposition 1999/2000: 100i vad avser den ekonomiska politiken

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:TU2y (doc, 98 kB)

Yttrande 1999/2000:TU1y

Trafikutskottets yttrande 1999/2000:TU1y Forskning för framtiden en ny organisation för forskningsfinansiering 1999/2000 TU1y Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 23 mars 2000 beslutat att bereda socialutskottet, trafikutskottet, miljö- och jordbruksutskottet, näringsutskottet, arbetsmarknadsutskottet

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:TU1y (doc, 94 kB)

Yttrande 1999/2000:SoU11y

Socialutskottets yttrande 1999/2000:SoU11y Privat införsel av alkoholdrycker, m.m. 1999/2000 SoU11y Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 11 maj 2000 beslutat bereda socialutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1999/2000:121 Privat införsel av alkoholdrycker, m.m. jämte motioner i de delar som

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:SoU11y (doc, 93 kB)

Yttrande 1999/2000:SoU10y

Socialutskottets yttrande 1999/2000:SoU10y Utvecklingen inom den kommunala sektorn 1999/2000 SoU10y Till finansutskottet Finansutskottet har den 4 maj 2000 beslutat bereda bl.a. socialutskottet till-fälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1999/2000:102 om utveck-lingen inom den kommunala sektorn jämte de motioner

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:SoU10y (doc, 110 kB)

Yttrande 1999/2000:SoU9y

Socialutskottets yttrande 1999/2000:SoU9y Tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2000 1999/2000 SoU9y Till finansutskottet Finansutskottet har den 27 april 2000 berett bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig över 2000 års ekonomiska vårproposition 1999/2000:100 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:SoU9y (doc, 82 kB)