Kenneth G Forslund(SocDem)

Kenneth G Forslund (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County West, Bench 69
Title Informatör
Born 1967
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864357
Email kenneth.g.forslund[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Foreign Affairs

  • Chair
  • Committee on Defence

  • Deputy member
  • Committee on Taxation

  • Deputy member
  • The War Delegation

  • Member
  • The Riksdag Delegation to the NATO Parliamentary Assembly

  • Member
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2002-09-30 – 2018-09-24
  • Committee on Foreign Affairs

  • Chair 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Member 2017-05-02 – 2017-06-14
  • Chair 2016-11-15 – 2016-12-14
  • Member 2016-04-12 – 2016-05-25
  • Chair 2015-11-17 – 2015-12-16
  • Deputy Chair 2015-05-19 – 2015-06-16
  • Member 2015-04-14 – 2015-05-19
  • Chair 2014-11-20 – 2014-12-17
  • Deputy member 2014-04-15 – 2014-06-12
  • Deputy member 2013-11-26 – 2013-12-17
  • Deputy member 2013-04-23 – 2013-06-18
  • Deputy member 2013-02-21 – 2013-03-06
  • Deputy member 2012-11-27 – 2012-12-19
  • Deputy member 2011-11-24 – 2011-12-14
  • Deputy member 2011-09-20 – 2011-09-21
  • Deputy member 2011-06-16 – 2011-06-17
  • Deputy member 2011-03-31 – 2011-04-01
  • Deputy member 2010-11-23 – 2010-12-15
  • Deputy member 2010-02-04 – 2010-03-03
  • Deputy member 2009-02-12 – 2009-03-12
  • Deputy member 2008-11-20 – 2008-12-19
  • Deputy member 2007-10-18 – 2008-06-18
  • Deputy member 2007-03-22 – 2007-06-01
  • Deputy member 2006-10-10 – 2006-10-13
  • Deputy member 2006-05-18 – 2006-06-14
  • Deputy member 2005-11-22 – 2005-12-07
  • Member 2004-10-19 – 2004-12-15
  • Deputy member 2004-05-11 – 2004-05-26
  • Deputy member 2004-02-05 – 2004-02-18
  • Deputy member 2003-06-11 – 2003-06-12
  • Deputy member 2002-12-03 – 2002-12-18
  • Joint Committee on the Constitution and Foreign Affairs

  • Member 2007-03-27 – 2009-05-06
  • Deputy member 2003-02-18 – 2003-11-20
  • Joint Committee on Foreign Affairs, the Environment and Agriculture

  • Deputy member 2003-02-18 – 2003-05-21
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Health and Welfare

  • Deputy member 2005-02-15 – 2005-03-16
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2011-06-21 – 2012-03-29
  • Member 2003-10-17 – 2008-04-01
  • The War Delegation

  • Member 2014-10-14 –
  • The Riksdag Delegation to the NATO Parliamentary Assembly

  • Member 2014-10-28 –
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 –

Said and done

Bohusbanan

Motion 2016/17:2213 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2213 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S) Bohusbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över möjligheterna att utveckla trafiken på Bohusbanan och rusta upp banans norra del och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2213 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2213 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Hyresrätten

Motion 2016/17:2214 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2214 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S) Hyresrätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hyresskatten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ROT-avdrag


Utskottsberedning: 2016/17:SkU22 2016/17:SkU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:2214 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2214 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Näringspolitik för fler jobb i Västsverige

Motion 2016/17:2763 av Kenneth G Forslund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2763 av Kenneth G Forslund m.fl. (S) Näringspolitik för fler jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om näringspolitik i Västsverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Västsverige (Hallands, Västra


Utskottsberedning: 2016/17:NU16

Motion 2016/17:2763 av Kenneth G Forslund m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2763 av Kenneth G Forslund m.fl. (S) (pdf, 85 kB)

Skärpta regler för gode män

Motion 2016/17:2704 av Kenneth G Forslund och Adnan Dibrani (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2704 av Kenneth G Forslund och Adnan Dibrani (båda S) Skärpta regler för gode män Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av skärpningar av reglerna för gode män och tillkännager detta för regeringen. Motivering Systemet


Utskottsberedning: 2016/17:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2704 av Kenneth G Forslund och Adnan Dibrani (båda S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2704 av Kenneth G Forslund och Adnan Dibrani (båda S) (pdf, 63 kB)

Jämställdhetsmyndigheten

Motion 2016/17:2703 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2703 av Monica Green m.fl. (S) Jämställdhetsmyndigheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om var den nya jämställdhetsmyndigheten ska ligga och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är ett av världens mest


Utskottsberedning: 2016/17:AU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2703 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2703 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Sjöpungar en ren miljövinst

Motion 2016/17:1142 av Catharina Bråkenhielm och Kenneth G Forslund (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1142 av Catharina Bråkenhielm och Kenneth G Forslund (båda S) Sjöpungar en ren miljövinst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om odling av sjöpungar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Biogas är ett av de drivmedel


Utskottsberedning: 2016/17:MJU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1142 av Catharina Bråkenhielm och Kenneth G Forslund (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:1142 av Catharina Bråkenhielm och Kenneth G Forslund (båda S) (pdf, 67 kB)

Inför enbart kostnadseffektiva och verkningsfulla regler i tobakslagstiftningen

Motion 2016/17:981 av Kenneth G Forslund (S)

Motion till riksdagen 2016/17:981 av Kenneth G Forslund (S) Inför enbart kostnadseffektiva och verkningsfulla regler i tobakslagstiftningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om exponeringsförbud och förbud mot smakmärkning på förpackningar och tillkännager


Utskottsberedning: SoU

Motion 2016/17:981 av Kenneth G Forslund (S) (docx, 54 kB) Motion 2016/17:981 av Kenneth G Forslund (S) (pdf, 49 kB)

Näringspolitiken i Västsverige

Motion 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om näringspolitik i Västsverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Västsverige (Hallands, Västra Götalands


Utskottsberedning: 2015/16:NU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) (pdf, 92 kB)

Skärpta regler för gode män

Motion 2015/16:2538 av Kenneth G Forslund (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2538 av Kenneth G Forslund (S) Skärpta regler för gode män Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av skärpningar av reglerna för gode män och tillkännager detta för regeringen. Motivering Systemet med gode


Utskottsberedning: 2016/17:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2538 av Kenneth G Forslund (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2538 av Kenneth G Forslund (S) (pdf, 63 kB)

Handläggningstider vid överklagande av kommunala planärenden

Motion 2015/16:2161 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2161 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S) Handläggningstider vid överklagande av kommunala planärenden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn om att korta handläggningstiderna vid överklagande av kommunala planärenden


Utskottsberedning: 2016/17:CU15

Motion 2015/16:2161 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2161 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S) (pdf, 67 kB)