Fredrik Olovsson(SocDem)

Fredrik Olovsson (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Södermanland County, Bench 178
Title Informationsassistent.
Born 1973
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864186
Email fredrik.olovsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Finance

  • Chair
  • The War Delegation

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-06-01 – 2018-09-24
  • Ledig 2010-02-01 – 2010-05-31
  • Ordinary member 2003-09-12 – 2010-01-31
  • Alternate member 2002-09-30 – 2003-09-11
  • Committee on Finance

  • Chair 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy Chair 2012-03-01 – 2014-09-29
  • Member 2012-02-24 – 2012-02-29
  • Deputy member 2010-10-19 – 2012-02-23
  • Deputy member 2007-01-17 – 2010-10-04
  • Committee on Taxation

  • Member 2010-10-12 – 2012-02-23
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on Defence

  • Member 2006-05-19 – 2006-10-02
  • Deputy member 2004-10-28 – 2006-05-18
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2006-10-10 – 2006-12-22
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Deputy member 2006-05-18 – 2006-06-14
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2006-10-10 – 2012-02-23
  • Member 2005-01-01 – 2006-10-10
  • The War Delegation

  • Member 2012-02-24 –
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member 2011-05-04 – 2012-02-23
  • Deputy member 2006-10-17 – 2010-10-19

Said and done

Hastigheten på Sörmlands vägar

Motion 2016/17:2808 av Fredrik Olovsson och Caroline Helmersson Olsson (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2808 av Fredrik Olovsson och Caroline Helmersson Olsson (båda S) Hastigheten på Sörmlands vägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att investera i Sörmlands vägnät för


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2808 av Fredrik Olovsson och Caroline Helmersson Olsson (båda S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:2808 av Fredrik Olovsson och Caroline Helmersson Olsson (båda S) (pdf, 63 kB)

Riksväg 55

Motion 2016/17:2695 av Caroline Helmersson Olsson och Fredrik Olovsson (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2695 av Caroline Helmersson Olsson och Fredrik Olovsson (båda S) Riksväg 55 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att omprioritera i den statliga infrastrukturplanen och ta med riksväg 55 i den och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2695 av Caroline Helmersson Olsson och Fredrik Olovsson (båda S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:2695 av Caroline Helmersson Olsson och Fredrik Olovsson (båda S) (pdf, 70 kB)

Mälsåkers slott i Sörmland

Motion 2016/17:1676 av Hans Ekström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1676 av Hans Ekström m.fl. (S) Mälsåkers slott i Sörmland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över utvecklingsmöjligheterna för Mälsåkers slott och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ett av Sveriges ståtligaste


Utskottsberedning: 2016/17:KrU9

Motion 2016/17:1676 av Hans Ekström m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1676 av Hans Ekström m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Motion 2016/17:1635 av Sara Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1635 av Sara Karlsson m.fl. (S) Nyanländas etablering på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att läsa sfi redan under asylprocessen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2016/17:AU6 2016/17:UbU16
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2016/17:1635 av Sara Karlsson m.fl. (S) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:1635 av Sara Karlsson m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Mälardalens högskola har potential att växa

Motion 2016/17:894 av Hans Ekström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:894 av Hans Ekström m.fl. (S) Mälardalens högskola har potential att växa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Mälardalens högskola och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tillverkningsindustrins betydelse för Sverige,


Utskottsberedning: 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:894 av Hans Ekström m.fl. (S) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:894 av Hans Ekström m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Effektivare plan- och byggprocesser

Motion 2016/17:976 av Sara Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:976 av Sara Karlsson m.fl. (S) Effektivare plan- och byggprocesser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna för överklaganden enligt plan- och bygglagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att


Utskottsberedning: 2016/17:CU15

Motion 2016/17:976 av Sara Karlsson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:976 av Sara Karlsson m.fl. (S) (pdf, 62 kB)

Motionen utgår

Motion 2016/17:573

Motion till riksdagen 2016/17:573 Motionen utgår.

2016-09-30

Mälardalens högskola

Motion 2015/16:2168 av Anna Wallén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2168 av Anna Wallén m.fl. (S) Mälardalens högskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av resursfördelningssystem som gynnar forskningskvaliteten och slår vakt om forskning och forskningsbaserad högre utbildning i hela


Utskottsberedning: 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2168 av Anna Wallén m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:2168 av Anna Wallén m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Åtgärder för att förhindra spårspring

Motion 2015/16:1386 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1386 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) Åtgärder för att förhindra spårspring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bak om det som anförs i motionen om se över åtgärder mot s.k. spårspring och tillkännager detta för regeringen. Motivering Problemen med så kallad


Utskottsberedning: 2015/16:TU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1386 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1386 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) (pdf, 62 kB)

Ökad tillgång till innovationer och ny teknik inom äldreomsorgen

Motion 2015/16:1436 av Fredrik Olovsson (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1436 av Fredrik Olovsson (S) Ökad tillgång till innovationer och ny teknik inom äldreomsorgen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten bör ta ett samlat ansvar för att vårdgivare och brukare får ökad tillgång till innovationer


Utskottsberedning: SoU

Motion 2015/16:1436 av Fredrik Olovsson (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1436 av Fredrik Olovsson (S) (pdf, 58 kB)