AB budur

Avrupa Birliği’ne (AB) 27 ülke üyedir. İsveç, 1 Ocak 1995 tarihinde AB’ye üye oldu. AB ülkeleri birçok ekonomik ve siyasi konuda iş birliği yapmaktadır.

AB ülkeleri, AB’ye üye olan tüm ülkelerde geçerli yasaları beraber çıkarırlar. Yeni AB yasaları hakkında kararlar çoğunlukla Avrupa Parlamentosu’nda ve AB Bakanlar Konseyi’nde alınır. Karar alınmadan önce AB ülkelerinin temsilcileri ve Avrupa Parlamentosu üyeleri birbirleriyle kararı tartışmış ve müzakere etmiştir. 

İsveç’te hem hükümet hem de parlamento, AB yasalarının çıkarılması ve yürürlüğe konması çalışmalarına katılır. İsveç’te AB yasalarının uygulanmasını hükümet, parlamento ve kamu kurumları sağlar. 

İsveç vatandaşı olarak İsveç parlamentosu ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy verdiğiniz üyeler aracılığıyla ya da başka şekillerde kamuoyu oluşturarak AB iş birliğini etkileyebilirsiniz. 

AB vatandaşlarının hakları 

AB ülkelerinin vatandaşları aynı zamanda Birlik vatandaşıdır yani AB vatandaşıdır. AB vatandaşlığı birtakım haklar sağlar ve AB vatandaşları örneğin aşağıdakileri yapabilirler

 • Avrupa Parlamentosu’nda yer alacak politikacıları seçmek
 • Diğer AB ülkelerinde özgürce seyahat etmek veya çalışmak ve eğitim almak 
 • AB dışındaki ülkelerde seyahatlerde başka bir AB ülkesinin büyükelçiliğinden yardım almak
 • AB’nin kurumlarına, AB’nin resmi dillerinden bir tanesinde örneğin İsveççe, e-posta veya mektup göndermek ve kendi dilinde cevap almak 
 • Kendi dilinde AB yasalarını ve belgelerini edinmek
 • Bir AB kurumu tarafından kötü muamele gördüğünü düşündüğünde AB Ombudsman’ına şikâyette bulunmak.

AB’nin yaptıkları

İsveç ve diğer AB ülkeleri, birlikte hareket ederek tek başlarına alacakları sonuçtan daha iyi sonuç alacaklarını düşündükleri ekonomik ve siyasi konularda iş birliği yapmaktadır. AB ülkelerinin ortak iç pazarında ekonomik büyüme, yüksek istihdam ve sürdürülebilir kalkınma iş birliğinin amaçlarından birkaç tanesidir.

AB iş birliğinin temel kuralları, antlaşma denilen sözleşmelerde yazılıdır. Antlaşmalarda AB’nin hangi konularda karar alabileceği ve nasıl alacağı açıklanır. Antlaşmalar, bir ülkenin anayasalarına benzetilebilir. AB ülkelerinin hepsi antlaşmaları kabul etmiştir ve bunlara uyacaktır.

AB ülkeleri örneğin aşağıdaki konularda iş birliği yapmaktadır 

 • Ticaret
 • Bölgesel kalkınma
 • Tarım desteği
 • Araştırma
 • Enerji
 • Çevre sorunları
 • Suçla mücadele
 • Mülteci politikası

AB’nin yapmadıkları

AB’nin karar almadığı ve AB ülkelerinin kendi sorumluluğunda olan birtakım konular da vardır. Bunlar örneğin gelir vergileri, sağlık hizmetleri, eğitim, emekli maaşları ve çocuk yardımıdır.