Seminarium om riksdagen, partierna och EU

Öppet seminarium 6 mars 2019
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Under talmannens värdskap arrangerade Sveriges riksdag och Svenska institutet för Europastudier (Sieps) ett seminarium om hur den svenska demokratin har anpassat sig till EU-medlemskapet.

Tid: 9-12
Plats: Andrakammarsalen

Sieps presenterade under seminariet en ny antologi med fyra forskningsrapporter om riksdagens och riksdagspartiernas roller i det svenska EU-arbetet. En övergripande fråga i antologin är hur väl den svenska demokratin anpassat sig till EU-medlemskapet och att lagstiftningen och den politiska inriktningen därmed i hög grad fastställs på EU-nivå.

Forskningsresultaten presenteras mot en bakgrund av slutsatserna från den parlamentariska EU-kommittén, som under den föregående valperioden gjorde en bred genomlysning av EU-arbetet i riksdagen.

Seminariet var öppet för media och kan ses i efterhand via riksdagens webb-tv.

Program

  • Inledning av talmannen.
  • Forsknings- och författarpresentation. Riksdagen och EU-frågorna: Gör bra ifrån sig men är motvillig att prata om det. Anna Wetter-Ryde och Göran von Sydow, Sieps.
  • Den parlamentariska EU-kommittén. Jakob Nyström, Riksdagsförvaltningen.
  • Ska riksdagen ha en mer aktiv dialog med EU:s institutioner? Jörgen Hettne, Lunds universitet.
  • Hur mycket opposition finns det i svensk EU-politik? Moa Mårtensson och Thomas Persson, Uppsala universitet.
  • Riksdagspartierna och EU: en svag demokratisk länk. Magnus Blomgren, Umeå universitet.
  • Frågor från ledamöter och paneldebatt. Moderatorer: Anna Wetter-Ryde och Göran von Sydow, Sieps.