Trafikutskottets öppna sammanträde om trafikens elektrifiering

Öppet sammanträde 15 februari 2024
 • Bädda in video

 • Ladda ner

Trafikutskottet håller ett öppet sammanträde om trafikens elektrifiering.

Tid: 8.45–12
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan.

Sammanträdet är öppet för allmänhet och media. Det kan ses direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.

Hitta till riksdagen

Program

08.45–08.50 Inledning

Ulrika Heie (C), trafikutskottets ordförande

08.50–09.05 Trafikutskottets kunskapsöversikt om laddinfrastruktur för vägtrafik

 • Bakgrund till kunskapsöversikten och gruppens iakttagelser, Gunilla Svantorp (S), ordförande trafikutskottets arbetsgrupp för uppföljning och forskning
 • Underlag för slutsatserna. Joakim Skotheim, utvärderare, Riksdagsförvaltningen

09.05–09.40 Trafikens elektrifiering

 • Elektrifieringens betydelse för klimatmålen, Lennart Thörn, kvalificerad utredare, Trafikanalys
 • Nulägesbeskrivning; fordonsflottans och laddinfrastrukturens utveckling och nuläge, Peter Engdahl, avdelningschef, Energimyndigheten
 • Framtidens laddinfrastruktur, Magnus Lindgren, senior sakkunnig inom fordon, arbetsmaskiner och drivmedel, Trafikverket

10.10–10.40 Trafikens elektrifiering (fortsättning)

 • Totalförsvars- och krisberedskapsperspektiv, Magnus Dyberg-Ek, strateg, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Tillgång till nätkapacitet, Martin Olin, ansvarig e-mobilitet, Energiföretagen
 • Internationella exempel, Frances Sprei, biträdande professor, Chalmers

10.40–11 Kortare inlägg

 • Är brist på laddinfrastruktur ett hinder för turism? Per Östborn, projektledare, Gröna Mobilister
 • El för ännu fler; utrullning av publik hemmaladdning, David Mowitz, expert e-mobilitet, Power Circle
 • Hinderröjning för elektrifiering – lågt hängande frukter för att snabba på utvecklingen, Nils Paul, expert infrastruktur, Svenskt Näringsliv

11–11.55 Frågestund

11.55–12 Avslutning

Trafikutskottets vice ordförande Thomas Morell (SD)