Seminarium om tryckfrihetsförordningen 250 år

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppet seminarium 10 maj 2022

Seminarium om tryckfrihetsförordningen 250 år

Med anledning av tryckfrihetsförordningens 250-årsjubileum hålls ett högtidsseminarium i riksdagens andrakammarsal. Vid seminariet presenteras jubileumsboken "Fritt ord 250 år. Tryckfrihet och offentlighet i Sverige och Finland – ett levande arv från 1766" som riksdagen har låtit framställa.

År 1766 antog riksdagen den första tryckfrihetsförordningen. Finland och Sverige var då samma rike och riksdagsledamöter från rikets östra del hörde till tryckfrihetens mest aktiva förespråkare. Jubileumsboken innehåller bidrag av både finländska och svenska författare och den ges ut på båda språken.

Seminariet arrangeras i samarbete med Finlands riksdag. Det är öppet för inbjudna gäster och media. Seminariet går att se direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.

Pressinbjudan: Tryckfrihetsförordningen 250 år

Program

Kl. 10.30
Riksdagens talman Urban Ahlin öppnar seminariet

Kl. 10.40
Inledningsanförande av Annika Lapintie, ordförande i finska riksdagens grundlagsutskott

Kl. 10.50
Konstitutionsutskottets ordförande Andreas Norlén (M) inleder behandlingen av boken "Fritt ord 250 år. Tryckfrihet och offentlighet i Sverige och Finland – ett levande arv från 1766"

Kl. 11.00
Samtal med några av författarna: Jonas Nordin, Gustav Björkstrand, Helena Jäderblom, Agneta Pleijel, Johan Hirschfeldt. Moderator: Ulf Wickbom.

Paus

Kl. 12.30
Paneldiskussion: Justitieminister Morgan Johansson (S), professor Hans-Gunnar Axberger, utrikeskorrespondenten Anna-Lena Laurén, chefredaktören Thomas Mattsson, programchefen Maria Romantschuk. Moderator: Ulf Wickbom.

Kl. 13.30
Dialog om yttrandefrihetens villkor i dag: Finlands tidigare president Tarja Halonen och konstitutionsutskottets vice ordförande Björn von Sydow (S). Moderator: Ulf Wickbom.

Kl. 14.00
Slutord av konstitutionsutskottets vice ordförande Björn von Sydow (S).