Seminarium om Skattereformen 25 år - dess historia och framtid?

Öppet seminarium 25 januari 2017
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Skatteutskottet håller ett seminarium på temat: Skattereformen 25 år - dess historia och framtid

Tid: Klockan 9 - cirka 14.30
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Seminariet är öppet för allmänhet och media och kan följas via riksdagens webb-tv.

Program

09.00-09.10

Inledning av Per Åsling (C), skatteutskottets   ordförande

Skattereformens historia...

09.10-09.40

Erik Åsbrink och Bo Lundgren, före detta skatteministrar

...och framtid

09.40-09.55

Skatter och tillväxt

 

Magnus Henrekson, Institutet för Näringslivsforskning

09.55-10.10

Skatter och tillväxt, forts.

 

Torbjörn Hållö, LO-ekonom

10.10-10.30

Paus

 

 

10.30-10.45

Likformig eller optimal beskattning?

 

Åsa Hansson, Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet

10.45-11.00

Gröna skatter

 

Thomas Sterner, professor Göteborgs universitet

11.00-11.15

Internationella utmaningar för nationella skatter

 

Ingrid Melbi, skattejurist

11.15-11.30

Internationella utmaningar för nationella skatter, forts.

 

Teresa Simon-Almendal, professor Stockholms universitet

11.30-12.15

Lunch

 

 

12.15-12.30

Näringslivets syn på behovet av skattereform

 

Johan Fall, Svenskt näringsliv

 

 

12.30-12.50

Regeringens fortsatta skattepolitik

 

Leif Jakobsson, statssekreterare

12.50-14.20

Paneldiskussion

 

Skatteutskottets ledamöter diskuterar med talarna

14.20-14.30

Skatteutskottets vice ordförande Jörgen Hellman (S)
avslutar