Seminarium om rösträttens århundrade

Öppet seminarium 17 december 2018
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Den 17 december 1918 tog riksdagen beslutet om allmän och lika rösträtt. Med anledning av detta hålls ett seminarium om Riksbankens Jubileumsfonds antologi om demokratins framväxt, Rösträttens århundrade.

Tid: Klockan 9.30–11
Plats: Andrakammarsalen

Seminariet går att se direkt och i efterhand via webb-tv. Media är välkomna att närvara.

Program

  • Talman Andreas Norlén inleder.
  • Antologins redaktörer Lena Wängnerud och Ulrica Holgersson berättar om boken.
  • Alla ska med – eller? Christina Florin och Fia Sundevall om allt ifrån rösträttsstreck till kvinnors politiska deltagande, och alla de som inte fick rösträtt.
  • Kampen – hur såg den ut? Ulrika Holgersson berättar om kampen för rösträtten ur ett medieperspektiv.
  • Demokratins framtid – finns den? Jan Teorell och Lena Wängnerud samtalar.
  • Frågor och avslutning.

 

Relaterade videor