Öppet seminarium om statlig revision i Norden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppet seminarium 10 maj 2022

Öppet seminarium om statlig revision i Norden

Finansutskottet håller ett öppet seminarium om statlig revision i Norden.

Tid: 13.00–17.30
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Seminariet är öppet för allmänhet och media och sänds via webb-tv.

På seminariet kommer bland annat följande frågor att diskuteras ur ett nordiskt perspektiv:

  • Hur kan krav på oberoende och relevans hanteras i den statliga revisionen?
  • Hur kan parlamentet utvärdera revisionens resultat?
  • Vilka är revisionens framtida förutsättningar och utmaningar?

Program

TidProgrampunkt
13.00  Inledning
Fredrik Olovsson (S), finansutskottets ordförande
13.05

Aktuella frågor om den statliga revisionen i Sverige
Andreas Norlén (M), konstitutionsutskottets ordförande

13.20

Balansen mellan oberoende och relevans
Huvudtalare
Kristin Reichborn-Kjennerud, fil.dr, forskare, Högskolan i Oslo och Akershus

Kommentarer
Maarit Feldt-Ranta, ledamot revisionsutskottet Finland
Lone Ström, riksrevisor Danmark

14.30 Paus
14.40

Att utvärdera revisionens resultat
Huvudtalare
Jarmo Vakkuri, professor, Tammerfors universitet

Kommentarer
Michael Tetzschner, vice ordförande kontroll- och konstitutionsutskottet Norge
Per Molander, tekn.dr, före detta generaldirektör för Inspektionen för socialförsäkringen

15.50 Paus
16:30

Långsiktiga utmaningar för den statliga revisionen
Panelsamtal med inledning av Louise Bringselius, docent vid Lunds universitet. I panelen medverkar inbjudna parlamentariker, forskare, riksrevisorer, med flera.

17:25 Avslutning och summering
Ulf Kristersson (M), finansutskottets vice ordförande