Demokratiseminarium: 100 år av demokrati

Öppet seminarium 15 september 2021
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Den 15 september arrangerar riksdagen tillsammans med regeringen ett seminarium om demokratins genombrott, utveckling och framtid. Vad har 100 år av demokrati lärt oss? Och hur använder vi dessa lärdomar för att möta de utmaningar som demokratin kommer att ställas inför i framtiden? Deltar gör talman Andreas Norlén, statsminister Stefan Löfven och demokratiminister Amanda Lind samt gäster från forskarvärlden och civilsamhället.

Tid: Klockan 14–15.30
Plats: Andrakammarsalen (Antalet platser i Andrakammarsalen är begränsat med anledning av coronapandemin.)

Hitta till riksdagen

Seminariet är öppet för allmänhet och media och kan ses direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv. Observera att antalet platser är begränsat med anledning av coronapandemin.

Program

Varmt välkomna!

Klockan 14 Seminariets moderator Soledad Piñero Misa inleder och hälsar alla välkomna.

Den svenska demokratins tillstånd

Klockan 14–14.15 Samtal mellan talman Andreas Norlén och statsminister Stefan Löfven om demokratin i Sverige.

I demokratins backspegel

Klockan 14.15–14.25 Hur gick det till när Sverige blev en demokrati för 100 år sedan? På vilket sätt präglade genombrottet demokratin i fortsättningen? Torbjörn Nilsson, professor i historia vid Södertörns högskola, berättar om demokratins framväxt och utveckling.

Röster om demokrati

Klockan 14.25–14.30 Filmat inslag där medborgare delar med sig av sina tankar på temat demokratins betydelse. 

Med forskarblicken på demokratin

Klockan 14.30–14.50 Tre forskare ger sin syn på demokratins utveckling och framtid. Utifrån sin aktuella forskning, hur ser de på demokratins utmaningar? I panelsamtalet deltar Ulrika Andersson, docent i journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet. Susanne Wallman Lundåsen, docent i statsvetenskap, Linköpings universitet. Olof Petersson, före detta professor i statsvetenskap.

Partiledare har ordet

Klockan 14.55–15 Filmat inslag där några av riksdagens partiledare reflekterar kring demokratins innebörd. 

Ungas roll i demokratin

Klockan 15–15.20 Demokratin behöver alla, gammal som ung. Utifrån ett ungdomsperspektiv analyseras frågor om demokrati och delaktighet. Hur vill unga människor utveckla demokratin? I panelsamtalet deltar Hanna Kroksson, LSU- Sveriges ungdomsorganisationer. Mayson Joacimsbarn, Youth 2030. Niklas Bolin, docent i statsvetenskap, Mittuniversitetet.

Reflektioner, lärdomar och avslutning

Klockan 15.20–15.30 Talman Andreas Norlén och kultur- och demokratiminister Amanda Lind avslutar seminariet genom att reflektera över de samtal som förts och de lärdomar vi fått med oss.

Efter programmets slut går det att ställa frågor till talmannen och demokratiministern på deras Instagramkonton. Frågorna ska beröra seminariets tema.