Öppet sammanträde i EU-nämnden

Öppet samråd 20 mars 2024
  • Bädda in video

  • Ladda ner

EU-nämndens öppna sammanträde där statsminister Ulf Kristersson (M) informerar och samrådermed EU-nämnden inför möte i Europeiska rådet.

Tid: 14-15.30
Plats: Skandiasalen, ingång från Mynttorget 1

Hitta till riksdagen

Sammanträdet är öppet för allmänhet och media. Det går att se direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.