Öppet sammanträde i EU-nämnden

Öppet sammanträde 12 december 2023
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Statsminister Ulf Kristersson (M) informerar och samråder med EU-nämnden inför möte i Europeiska rådet.

Tid: Klockan 14.15–15.45
Plats: Förstakammarsalen

Hitta till riksdagen

Sammanträdet är öppet för allmänhet och media. Det kan ses direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.