Öppen utfrågning om transportsektorns klimatmål

Öppen utfrågning 9 juni 2022
 • Bädda in video

 • Ladda ner

Trafikutskottet håller en öppen utfrågning om transportsektorns klimatmål.

Utfrågningen är öppen för allmänhet och media. Den sänds via riksdagens webb-tv.

Tid: Klockan 8.45–12
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Hitta till riksdagen

Program

8.45–8.55 Inledning: Trafikutskottets ordförande Jens Holm (V) och utskottets arbetsgrupp för uppföljning och utvärdering ordförande Anders Hansson (M)

8.55–9.55 Infrastruktur, drivmedel och styrmedel

 • Är vi på rätt väg för att nå transportsektorns klimatmål?
  Ola Alterå, kanslichef, Klimatpolitiska rådet
 • Statlig infrastrukturplanering och transportsektorns klimatmål
  Sven Hunhammar, måldirektör miljö och hälsa, Trafikverket
 • Styrmedel för att nå transportsektorns klimatmål
  Lennart Thörn, kvalificerad utredare, Trafikanalys
 • Hållbara förnybara drivmedel – utmaningar och möjligheter
  Sara Sundberg, enhetschef avdelningen för förnybar energi och internationellt samarbete, Energimyndigheten
 • Hur påskyndar vi transportsektorns elektrifiering?
  Anna Ullström, kanslichef Elektrifieringskommissionen
 • Hållbara godstransporter
  Åsa Tysklind, kanslichef Nationella Godstransportrådet

9.55–10.20 Kaffepaus

10.20–11.00 Transportsektorn ställer om för klimatet

 • Svensk Sjöfart
  Fredrik Larsson, ansvarig för miljö & klimat
 • Tågföretagen
  Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef
 • 2030-sekretariatet
  Maria Stenström, ansvarig för mobilitet och beteendefrågor
 • Svensk Kollektivtrafik 
  Johan Wadman, VD
 • Sveriges Åkeriföretag
  Fredrik Svensson, hållbarhetsansvarig
 • Transportföretagen
  Fredrik Kämpfe, branschchef Flyg (luftfart)
  Susanne Karlsson, bitr. avdelningschef samhällspolitik (drivmedel)
 • Mobility Sweden
  Emmi Jozsa, chef för kommunikation och public affairs

11–11.55 Frågestund

11.55–12 Avslutning Trafikutskottets vice ordförande Anders Åkesson (C).