Öppen utfrågning om psykisk hälsa i ett Agenda 2030-perspektiv

Öppen utfrågning 23 januari 2020
 • Bädda in video

 • Ladda ner

Socialutskottet, socialförsäkringsutskottet, kulturutskottet, utbildningsutskottet och arbetsmarknadsutskottet anordnar en gemensam offentlig utfrågning om psykisk hälsa i ett Agenda 2030-perspektiv.

Forskare och representanter från myndigheter, kommuner, regioner och organisationer kommer att delta i utfrågningen. Moderator är Ing-Marie Wieselgren, projektchef/psykiatrisamordnare vid Sveriges Kommuner och Regioner.

Utfrågningen är öppen för allmänhet och media. Den går att se direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.

Tid: Torsdagen den 23 januari 2020 kl. 9–12.
Plats: Riksdagens andrakammarsal. Ingång via entré Norrbro 1A på Riksplan.

Besök riksdagen

Program

9–9.10 Inledning. Ole Petter Ottersen, rektor, Karolinska Institutet.

9.10–9.30 Hur bygger man långtidsfriska arbetsplatser?

 • Magnus Svartengren, överläkare och professor i arbets- och miljömedicin, Uppsala universitet.

9.30–9.50 Aktivt ledarskap för friska medarbetare.

 • Anna Nyberg, leg. psykolog och docent, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet.
 • Tina Bengtsson, HR-strateg, Torsby kommun.

9.50–10.10 Unga personers psykiska hälsa samt friluftslivets betydelse för den psykiska hälsan.

 • Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
 • Anna Bessö, avdelningschef, Folkhälsomyndigheten.

10.10–10.35 Paus

10.35–10.55 Hur främjar vi psykisk hälsa och hur kan vi effektivt motverka och behandla psykisk ohälsa hos barn och unga?

 • Linda Welin, verksamhetschef, Barn- och ungdomspsykiatrin, Region Skåne.
 • Michelle Nilsson, ordförande, Nationell samverkan för psykisk hälsa i Skåne.

10.55–11.15 Psykisk hälsa hos elever och studenter.

 • Ylva Brännström Almquist, docent, Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet.
 • Matilda Strömberg, ordförande, Sveriges förenade studentkårer.
 • Jennie Gustafsson, förbundsordförande, Sveriges elevråd – Svea.
 • Ebba Kock, ordförande, Sveriges elevkårer.

11.15–11.55 Frågor från utskottens ledamöter.

11.55–12.00 Avslutning.

 • Acko Ankarberg Johansson, ordförande i socialutskottet.
 • Kristina Nilsson, vice ordförande i socialutskottet.