Öppen utfrågning om internationell handel

Öppen utfrågning 15 juni 2017
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Näringsutskottet håller en öppen utfrågning om internationell handel.

Syftet med utfrågningen är att belysa dels hur synen på handel mellan länder utvecklats över tid, dels det aktuella läget för internationell handel. Särskilt fokus kommer att ligga på krafterna för frihandel och protektionism, hur de växlat och deras betydelse för olika aktörer.

Tid: Torsdagen den 17 juni 2017 klockan 09.00–12.00
Plats: Förstakammarsalen, riksdagshuset östra

Program:
09.00 Inledning av Jennie Nilsson (S), ordförande, näringsutskottet

Förändringsprocesser i den internationella handeln
Claes-Göran Alvstam, professor emeritus i ekonomisk geografi, Handelshögskolan i Göteborg

Handeln med Storbritannien efter Brexit
Anna Stellinger, Generaldirektör, Kommerskollegium

Röster om möjligheter och utmaningar med internationell handel

  • Lena Johansson, ICC, Generalsekreterare
  • Mikael Karlsson, fil.dr. i miljö- och energisystem, KTH
  • Sara Övreby, Manager Global Public Affairs, Scania

Cirka 10.15 Paus

10.40 Regeringens syn på internationell handel
Ann Linde, EU- och handelsminister

Frågestund

Avslutning
Lars Hjälmered (M), vice ordförande, näringsutskottet

Utfrågningen är öppen för allmänhet och media. Den går att se direkt och i efterhand via webb-tv.

Relaterade videor