Öppen utfrågning om finansiell stabilitet

Öppen utfrågning 1 februari 2022
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Finansutskottet bjuder för sjätte året i rad in Finansiella stabilitetsrådet till en öppen utfrågning om finansiell stabilitet. Temat för utfrågningen är sårbarheter och motståndskraft i ekonomin i ljuset av ökande skulder hos hushåll och kommersiella fastighetsföretag.

Tid: Klockan 9.00–11.30
Plats: Andrakammarsalen

Utfrågningen går att se direkt och i efterhand via webb-tv.

Utfrågningen är öppen för allmänhet och media. Riksdagen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för minskad smittspridning av covid-19. Antalet platser på åhörarläktaren är begränsat. Besökare placeras på ett sådant sätt att avstånd kan hållas. Vaccinationsbevis krävs inte.

Program

Formatet för utfrågningen är i huvudsak digitalt, där enbart finansutskottets ledamöter har möjlighet att delta på plats i Andrakammarsalen. Övriga deltagare medverkar via länk.

9.00 
Finansutskottets ordförande Åsa Westlund (S) hälsar välkommen.

9.05–9.50
Inledande presentationer:

  • Karolina Ekholm, riksgäldsdirektör
  • Stefan Ingves, riksbankschef
  • Erik Thedéen, generaldirektör Finansinspektionen

9.50–10.10
Anförande och kommentarer av finansmarknadsminister Max Elger (S).

10.10–11.30
Frågor från och diskussion med finansutskottets ledamöter.

11.30 
Finansutskottets vice ordförande Elisabeth Svantesson (M) avslutar utfrågningen.