Öppen utfrågning om en fossiloberoende transportsektor

Öppen utfrågning 17 januari 2019
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Trafikutskottet håller en öppen utfrågning om transportsektorns bidrag till att klimatmålen uppfylls. Utfrågningen är öppen för allmänhet och media.

Utfrågningen går att se direkt och i efterhand via webb-tv.

Tid: Klockan 08.40–12.00
Plats: Andrakammarsalen, ingång Riksplan

Hitta till riksdagen

Program

8.40 Inledning
Trafikutskottets ordförande Jens Holm (V)

Transportsektorn och klimatmålen

8.45 Hur går transportomställningen till fossilfrihet?
Robert Andrén, generaldirektör, Energimyndigheten

8.55 Nationell plan och klimatmålen
Sven Hunhammar, måldirektör, Trafikverket

9.05 Skisser på en färdplan för ett fossilfritt transportsystem
Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Möjligheter och utmaningar för trafikslagen

Järnväg

9.15 Mer personer och gods på järnvägarna
Björn Westerberg, Vd, Branschföreningen Tågoperatörerna

Sjöfart

9.20 Sjöfart – en nyckelspelare för klimatmål och konkurrenskraft
Rikard Engström, Vd, Föreningen Svensk Sjöfart

Vägtransporter

9.25 Fossilfrihet i åkerinäringen
Tove Winiger, politik- och hållbarhetsansvarig, Sveriges Åkeriföretag

9.30 Världens första elväg på E16
Jan Nylander, projektledare

Luftfart

9.35 Färdplan för fossilfri konkurrenskraft - Flygbranschen
Niklas Nordström, ordförande, Föreningen Svenskt Flyg

9.40 Biobränslen för flyget
Anna Elofsson, sekreterare i Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränslen för flyget

Särskilt om godstransporter

9.45 Klimateffektiva godstransporter – näringslivets erfarenheter och lärdomar
Per Bondemark, ordförande, Näringslivets Transportråd

9.50 Forskningsprogrammet Triple F (Fossil Free Freight)
Inge Vierth, utredningsledare, Statens Väg- och transportforskningsinstitut

9.55 Ytterligare styrmedel för att ställa om flottan av tunga fordon?
Gunnar Eriksson, avdelningschef, Trafikanalys

10.00 Paus

Hållbart resande

10.25 Med fokus på människors beteende
Mattias Goldmann, Anna Lindén, Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet

10.30 Fyrstegsprincipen – en nyckel till den hållbara mobiliteten
Fredrik Holm, utredare Gröna Bilister

10.35 Hur kan kollektivtrafiken bidra till framtidens hållbara storstadsregioner?
John Hultén, föreståndare, K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

10.40 Viktiga satsningar och regelförenklingar för ökad och säker cykling
Lars Strömgren, ordförande, Cykelfrämjandets Riksorganisation

10.45 Vad behöver kommunerna för att bidra till fossilfrihet?
Maria Ivansson, verksamhetsledare, Klimatkommunerna

10.50 Hur påverkas privatbilismen av fordonsindustrins stora omställning?
Mattias Bergman, Vd, BIL Sweden

10.55 Mobilitet som en tjänst
Lars Backström, Vd, Västtrafik

11.00 Frågestund

11.55–12.00 Avslutning
Trafikutskottets vice ordförande Anders Åkesson (C)