Öppen utfrågning om barns skuldsättning

Öppen utfrågning 12 oktober 2017
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Den 12 oktober håller civilutskottet en öppen utfrågning om barns skuldsättning.

Tid: Klockan 9.30-12.00
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Utfrågningen är öppen för allmänhet och media. Den sänds via webb-tv.

Program

09.30 Caroline Szyber (KD), civilutskottets ordförande

09.35 Cecilia Tisell, generaldirektör, Konsumentverket

09.45 Cecilia Hegethorn Mogensen, biträdande rikskronofogde, Kronofogdemyndigheten

09.55 Jonas Karlsson, utredare, Barnombudsmannen

10.05 Eva von Schéele, Sveriges Kommuner och Landsting

10.15 Lars Westbratt, statssekreterare, Justitiedepartementet

10.25 Paus

10.40 Frågor från utskottets ledamöter

Ca 11.55 Avslutning – Hillevi Larsson (S), ledamot i civilutskottet