Finansutskottets öppna utfrågning av Riksbankens direktion och externa utvärderare om penningpolitiken 2023

Öppen utfrågning 28 maj 2024
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Som ett led i finansutskottets årliga utvärdering av penningpolitiken det föregående året håller utskottet ett öppet sammanträde med utfrågning av Riksbankens direktion.

Tid: 9–11.15
Plats: Andrakammarsalen, ingång Riksplan

Hitta till riksdagen

Sammanträdet är öppet för allmänheten och media och går att följa direkt och i
efterhand via riksdagens webb tv.

Från direktionens sida deltar riksbankschef Erik Thedéen samt vice riksbankscheferna Anna Breman, Per Jansson och Aino Bunge.

Vid utfrågningen presenteras rapporten "Svensk penningpolitik 2023" som tagits fram på finansutskottets uppdrag av Centrum för penningpolitik och finansiell stabilitet (CeMoF ) vid Stockholms universitet. Årets rapport är skriven av professor John Hassler, professor Per Krusell och professor Roine Vestman, vilka också medverkar under utfrågningen.

Rapporten utgör tillsammans med Riksbankens publikation Redogörelse för penningpolitiken 2023 underlag för finansutskottets kommande utvärdering av penningpolitiken.

Program

  • Klockan 9: Finansutskottets ordförande Edward Riedl (M) hälsar välkommen.
  • Klockan 9.05–9.20: Presentation av rapporten Svensk penningpolitik 2023 av professor Roine Vestman.
  • Klockan 9.20–9.35: Riksbankschef Erik Thedéen redogör för penningpolitiken 2023 och kommenterar forskarnas slutsatser i rapporten Svensk penningpolitik 2023.
  • Klockan 9.35–11.15: Finansutskottets ledamöter ställer frågor till och diskuterar med riksbanksdirektionen och rapportförfattarna.
  • Klockan 11.15 cirka: Finansutskottets vice ordförande Mikael Damberg (S) avslutar utfrågningen.