Utländskt ägande av viktig infrastruktur

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 6 maj 2022

Interpellation: Utländskt ägande av viktig infrastruktur

Interpellation 2021/22:459 av Alexandra Anstrell (M)

Interpellation 2021/22:459 Utländskt ägande av viktig infrastruktur

av Alexandra Anstrell (M)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Med den rådande säkerhetspolitiska situationen kan det även vara viktigt att undersöka hur lämpligt det är med ett utländskt ägande av viktig infrastruktur. Putins, och med det Rysslands, agerande under de senaste veckorna har visat att vi inte alltid kan lita på utländska aktörer eller möjligheten att köpa samhällsviktiga resurser som el från andra länder. Som en följd av Rysslands invasion av Ukraina har EU uttalat att de kommer att göra sig mindre beroende av ryska produkter och däribland gas som har använts för europeisk elproduktion. Vid behov köper Sverige el av europeiska länder.

För närvarande äger Kina åtminstone 19 procent av vindkraftverken i Norrbotten. Kina är inte en demokratisk nation och har ett uttalat intresse av att investera i utländsk teknik. Staten bör därför överväga hur lämpligt det är att en sådan nation äger samhällsviktig infrastruktur. Då Kina stöder Ryssland skulle detta i förlängningen kunna leda till att delar av den svenska elproduktionen ägs av en part som inte Sverige vill göra affärer med.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

  1. Anser ministern att det är lämpligt att en icke-demokratisk nation äger en så stor andel av viktig svensk energiinfrastruktur?
  2. Avser ministern att vidta några åtgärder för att minska risken och hotet detta ägande innebär?