Utfasning av laxfiske i öppet hav

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 27 januari 2012

Interpellation: Utfasning av laxfiske i öppet hav

Interpellation 2011/12:179 av Jeppsson, Peter (S)

den 21 december

Interpellation

2011/12:179 Utfasning av laxfiske i öppet hav

av Peter Jeppsson (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Havs- och vattenmyndigheten fattade den 20 december beslutet att yrkesfisket efter lax i öppet hav i Östersjön ska fasas ut till 2013.

Detta beslut kommer att få stora konsekvenser för det svenska yrkesfisket i allmänhet och för det svenska laxfisket i synnerhet.

Myndigheten skriver i sitt beslut att förslaget har varit ute på remiss och gett upphov till en viss oro för yrkesfiskets framtid i den södra regionen och att myndigheten kommer att undersöka möjligheten att öka fiske efter andra fiskarter för fisket i södra Östersjön.

Denna form av fiske är tillåten enligt EU:s gemensamma fiskeripolitik, medan den svenska myndigheten inte ens har förhållit sig till detta faktum.

Vilka åtgärder avser landsbygdsministern att vidta med anledning av Havs- och vattenmyndighetens beslut i frågan, för att säkerställa ett fortsatt svenskt laxfiske med drivlinor i Östersjön?