Utanförskapet och utförsäkringarna

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 8 november 2011

Interpellation: Utanförskapet och utförsäkringarna

Interpellation 2011/12:44 av Green, Monica (S)

den 14 oktober

Interpellation

2011/12:44 Utanförskapet och utförsäkringarna

av Monica Green (S)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (M)

Ett av regeringens mål har varit att minska det så kallade utanförskapet. Själva ordet utanförskapet var ett uttryck som borgerliga partier skapade inför valrörelsen 2006. För att klara det målet på det nyuppfunna ordet har regeringen valt att omdefiniera ordet

Det mått som numera sprids av regeringen bygger på antalet helårsekvivalenter i socialbidrag, a-kassa, sjukpenning, förtidspension eller arbetsmarknadsåtgärd.

En helårsekvivalent är en statistisk konstruktion. Det motsvarar en person som försörjs med full ersättning ett helt år, men det kan bestå av att flera personers bidrag under kortare tid läggs ihop. Här finns till exempel alla de som är borta några dagar från jobbet.

Måttet fångar heller inte in att färre i dag får ersättning från a-kassan därför att de inte längre har rätt till det. På samma sätt räknas inte de som utförsäkrats från sjukförsäkringen in i utanförskapet om de inte får a-kassa eller socialbidrag.

Men det var inte så regeringspartierna räknade tidigare. Före 2006 räknades öppet arbetslösa, personer i arbetsmarknadsåtgärder, de som är undersysselsatta och latent arbetssökande, sjukskrivna och förtidspensionerade in i det påhittade ordet utanförskap.

Båda måtten har brister. Framför allt fångar det inte upp dem som slås ut från arbetsmarknaden och sjukförsäkringen och får leva på socialbidrag, det vill säga försörjningsstöd.

De senaste två åren har antalet socialbidragsmottagare ökat med 400 000 personer. Färre sjukskrivna och förtidspensionerade kan heller inte automatiskt tolkas som att utanförskapet minskat. Tvärtom kan en utförsäkring skapa nya problem. Att fler nu är utan skyddsnät över huvud taget är egentligen ett ännu större problem eftersom det kan skapa stor oro i samhället.

Även om de båda utanförskapsmåtten visar olika resultat är de samstämmiga när det gäller den stora bilden: Utanförskapet på arbetsmarknaden har ökat under de här fyra åren medan antalet sjuka och förtidspensionerade minskat. En miljon svenskar är antingen öppet arbetslösa, i arbetsmarknadsåtgärder, undersysselsatta eller latent arbetssökande.

Vad avser statsministern att göra för att bringa klarhet i det så kallade utanförskapsmåttet?

Vad avser statsministern att göra för att minska antalet som lever utanför utanförskapet, det vill säga helt utanför våra trygghetssystem?