Systemet för utvärdering av högre utbildning

Interpellationsdebatt 8 maj 2012
  • Bädda in video

  • Ladda ner

den 23 april

Interpellation

2011/12:337 Systemet för utvärdering av högre utbildning

av Ibrahim Baylan (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

En utvärdering initierad av den europeiska kvalitetssäkringsorganisationen ENQA (the European Association for Quality Assurance in Higher Education) har fastslagit att det finns allvarliga brister i det nya svenska utvärderingssystemet för högre utbildning. Det svenska systemet överensstämmer inte längre med den gemensamma standarden ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area). Det innebär att värdet av och förtroendet för svensk högre utbildning riskerar att devalveras i ett internationellt sammanhang.

Kritiken gäller såväl utvärderingssystemets inriktning och utformning som allvarliga brister i Högskoleverkets självständighet gentemot regering och riksdag.

Högskoleverket hade tillsammans med aktörerna i högskolesektorn tagit fram ett förslag till kvalitetsutvärderingssystem. Men expertmyndighetens förslag som var brett förankrat i högskolesektorn förkastades till förmån för regeringens eget förslag. Det är kvalitetsutvärderingssystemet detaljutformat av regeringen som ENQA nu kritiserar.

För att personer ska kunna röra sig mellan Europas länder för arbete eller studier är det en viktig förutsättning att staterna är beredda att acceptera varandras utbildningar. För att skapa ömsesidigt förtroende för de olika nationella utbildningssystemen antog de europeiska utbildningsministrarna, inklusive Sveriges, 2005 ett dokument där rutiner för kvalitetssäkring specificerades – ESG.

Det är extremt allvarligt att värdet av och förtroendet för svensk högre utbildning nu riskerar att devalveras internationellt.

Hur kommer utbildningsminister Jan Björklund att agera för att återupprätta förtroendet för den högre utbildningen i Sverige?