Studiemotiverande folkhögskolekurs

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Studiemotiverande folkhögskolekurs

Interpellation 2012/13:445 av Strand, Thomas (S)

den 24 maj

Interpellation

2012/13:445 Studiemotiverande folkhögskolekurs

av Thomas Strand (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv. Vi vet i dag att det förutom en grundskoleutbildning även krävs en gymnasieutbildning för att klara sig bra på arbetsmarknaden och i ett alltmer komplext och kunskapsintensivt samhälle. Det blir tydligt inte minst när man studerar ungdomars arbetslöshet. Den viktigaste orsaken till att ungdomar är långvarigt arbetslösa är just bristande utbildning. Unga utan en fullständig grund- och gymnasieutbildning har en mycket utsatt position på arbetsmarknaden.

För att bekämpa den höga arbetslösheten, och då i synnerhet ungdomsarbetslösheten, är det mycket viktigt att arbetssökande utan slutbetyg från grund- eller gymnasieutbildning ges möjligheter att få en sådan utbildning. Förutom grund- och gymnasieskolor kan även folkhögskolor ge en sådan utbildning. För många arbetssökande är just en utbildning på en folkhögskola ett mer passande alternativ.

För många arbetslösa kan tröskeln till studier vara hög. Då behövs särskilda studiemotiverande insatser i syfte att påbörja en grund- eller gymnasieutbildning. Studiemotiverande folkhögskolekurser är då en god inkörsport till vidare studier. Riksdagen har därför beslutat att öka antalet platser i studiemotiverande folkhögskolekurs, från 4 000 till 8 000 platser under innevarande år. Målgruppen är arbetssökande som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan.

I regleringsbrev till Arbetsförmedlingen framgår att det ska finnas två målgrupper, 16–24 år samt de som fyllt 25 år och äldre. 4 000 platser ska fördelas till vardera målgruppen. Folkbildningsrådet är det organ som fördelar platser på olika folkhögskolor. Vid Folkbildningsrådets fördelning av platser till studiemotiverande folkhögskolekurs i början av april visade det sig att söktrycket avseende målgruppen 16–24 år var 6 116 platser, samt att det i målgruppen 25 år och äldre var ett söktryck på 2 071 platser. Sammanlagt var söktrycket 8 187 platser, om man slår ihop de båda grupperna.

Utifrån gällande regelverk måste nu Folkbildningsrådet säga nej till 2 000 platser inom målgruppen 16–24 år, samtidigt som det finns ca 2 000 ”lediga” platser inom målgruppen 25 år eller äldre. Med tanke på det stora antalet arbetssökande som vill gå en studiemotiverande folkhögskolekurs hade det varit en stor fördel om det fanns en flexibilitet kring hur man kan fördela platser mellan de båda målgrupperna utifrån aktuellt söktryck. Med en mer flexibel fördelningspraktik skulle fler unga arbetssökande snabbt få en möjlighet att gå en studiemotiverande folkhögskolekurs.

Min fråga till arbetsmarknadsministern är därför om hon är beredd att så snart som möjligt ändra regelverket så det blir möjligt att erbjuda alla arbetssökande i åldersgruppen 16–24 år möjlighet att gå en studiemotiverande folkhögskolekurs.