Statligt ansvar för personlig assistans

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 18 november 2022

Interpellation: Statligt ansvar för personlig assistans

Interpellation 2022/23:15 av Christofer Bergenblock (C)

Interpellation 2022/23:15 Statligt ansvar för personlig assistans

av Christofer Bergenblock (C)

till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

I socialutskottets betänkande 2021/22:SoU12 angående stöd till personer med funktionsnedsättning från den 17 mars i år ställer sig alla riksdagspartier utom Socialdemokraterna bakom en skarp skrivning till regeringen om överföring av helhetsansvaret för personlig assistans till staten. Utskottet anger i sitt betänkande att man med ”eftertryck” vill framhålla vikten av att regeringen så snart utredningens betänkande är klart ”skyndsamt bereder detta och återkommer till riksdagen med förslag om ett statligt helhetsansvar för personlig assistans”.

I Tidöavtalet och regeringsförklaringen framgår dock inte att den här reformen verkligen kommer att genomföras utan bara att den ska ”övervägas”, vilket har skapat oro hos brukare, kommuner och assistansanordnare eftersom man ser ett stort behov av att staten faktiskt går in och tar helhetsansvaret på det sätt som majoriteten i riksdagen har uttalat.

Jag vill därför ställa följande fråga till statsrådet Camilla Waltersson Grönvall:

 

Avser statsrådet och regeringen att genomföra ett förstatligande av den personliga assistansen under mandatperioden?