Skattekontoren i Åmål och Mora

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 3 juni 2014

Interpellation: Skattekontoren i Åmål och Mora

Interpellation 2013/14:378 av Jakobsson, Leif (S)

den 21 mars

Interpellation

2013/14:378 Skattekontoren i Åmål och Mora

av Leif Jakobsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Regionskattechefen i Skatteverkets mittregion har beslutat att utreda förutsättningar för och konsekvenser av en ändring av kontorsstrukturen och den handläggande verksamheten gällande skattekontoren i Åmål och Karlstad respektive Mora och Falun.

Inriktningen för uppdraget har varit att verksamheten vid skattekontoren i Åmål och Karlstad läggs samman till ett skattekontor med verksamhet på orten Karlstad. I Dalarna är inriktningen det motsvarande med ett skattekontor i Falun. Kvar blir då servicekontor i Åmål och Mora.

Bakgrunden till nedskärningarna av verksamheterna uppges vara Skatteverkets årliga besparingskrav som utgår från statsbudgeten och som innebär att antalet medarbetare i mittregionen fram till 2018 blir färre och att de ekonomiska förutsättningarna ger begränsade möjligheter att rekrytera.

Att den borgerliga regeringen inte bedriver någon regionalpolitik utan i stället ser till att de statliga myndigheterna går i spetsen för regional utarmning är tragiskt. Det handlar inte heller längre ”bara” om landsbygder och glesbygder. Inte ens medelstora tätorter av betydelse för hela och halva landskap går längre säkra.

Åmål hör i andra sammanhang till Västra Götaland och Fyrbodals kommunförbund vilka har kritiserat nedläggningen som oklok ur regionalpolitisk synvinkel. Fyrbodals kommunförbund består av 14 kommuner från Bohuslän i väster till Dalsland i öster. Dalsland är dessutom redan hårt drabbat av företagsnedläggningar och arbetslöshet.

Dalarnas län är Sveriges fjärde största län till ytan och har en långsträckt form. Från länsgränsen till Västmanlands och Örebro län i söder sträcker sig länet över 330 kilometer i nordvästlig riktning mot Härjedalen och norska gränsen. Mora är en centralort för hela norra Dalarna med omnejd. Det är bara från Mora stora avstånd norrut i Dalarna, det är 20 mil upp till Idre. Det är mycket viktigt för Mora som kommun och hela norra Dalarna att behålla den kompetens som finns på det nuvarande kontoret.

Det är orimligt att regeringen utan regionalpolitisk helhetssyn låter de statliga verken omgestalta samhällsservicen utifrån egna, snäva budgettänkanden. Det är regeringen, inte de enskilda statliga myndigheterna, som måste se till helheten och att hela Sverige måste leva.

Jag har följande frågor:

1. Genom vilka initiativ avser ministern att garantera en god statlig service med hög tillgänglighet för alla medborgare i hela landet?

2. Genom vilka initiativ avser ministern att garantera en god service med hög tillgänglighet från Skatteverkets sida för alla medborgare i hela landet?