Scenkonstens internationalisering

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Scenkonstens internationalisering

Interpellation 2013/14:182 av Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (S)

den 28 november

Interpellation

2013/14:182 Scenkonstens internationalisering

av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

I mitten av november hade länsteatrarna i Sverige sitt höstmöte i Göteborg. Tema för mötet var internationell och interkulturell samverkan.

Flera länsteatrar har byggt upp långsiktiga och givande internationella samarbeten. Teatrarna har då prioriterat det som en viktig del av utvecklingen av den regionala scenkonsten ur både ett institutions- och ett publikperspektiv. Men den långvariga urholkningen av de statliga anslagen har resulterat i en allvarligt försvagad ekonomi och slimmade organisationer. Att främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan är ett av de fem främjande målen inom de nationella kulturpolitiska målen.

Min fråga till kulturministern är följande:

Hur tänker kulturministern agera för att möjliggöra scenkonstens internationalisering?