Säkerhetsbrister vid ungdomshem

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 10 september 2020

Interpellation: Säkerhetsbrister vid ungdomshem

Interpellation 2019/20:457 av Mikael Damsgaard (M)

Interpellation 2019/20:457 Säkerhetsbrister vid ungdomshem

av Mikael Damsgaard (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 


Den 19 augusti fritogs en 18-åring och en 19-åring, dömda till sluten ungdomsvård för mord respektive mordförsök, från Råby ungdomshem i Lund. Tidigare i somras fritogs ytterligare en person dömd till sluten ungdomsvård i Kungsbacka. Det är bara två exempel på hur säkerheten vid Statens institutionsstyrelses ungdomshem tycks vara behäftade med allvarliga brister.

Vi ser en samhällsutveckling där brottsligheten kryper längre ned i åldrarna. Allt yngre barn rekryteras av kriminella gäng där minderåriga ibland också står för mycket allvarlig brottslighet. När gängkriminaliteten tar sig in på ungdomshemmen behövs ett helt annat fokus på säkerhet än vad som hittills varit fallet. Ett ytterligare tecken på den alltmer allvarliga situationen är att antalet incidenter med hot och våld på institutionerna har ökat dramatiskt.

Säkerhetstänkandet tycks saknas helt inom myndighetens verksamhet. Till och med generaldirektören konstaterar att säkerhetsarbetet är kraftigt eftersatt. Efter att barnkonventionen har blivit lag tillåts dessutom ungdomar som är dömda till sluten ungdomsvård att ha egna mobiltelefoner och datorer. Det är uppenbart att ungdomarnas tillgång till kommunikationsmedel skapar förutsättningar att planera såväl rymningar som annan brottslig verksamhet samtidigt som de befinner sig på ungdomshemmen.

Regeringens regleringsbrev till myndigheten, där säkerhetsfrågorna endast berörs mycket översiktligt, vittnar inte heller om någon större krisinsikt.

Jag vill därför ställa följande frågor till socialminister Lena Hallengren:

 

  1. Vilka åtgärder har ministern vidtagit för att stärka säkerheten vid Statens institutionsstyrelses ungdomshem?
  2. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att påföljden sluten ungdomsvård ska kunna genomföras på ett betryggande sätt?