Psykisk ohälsa bland arbetslösa ungdomar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 26 mars

Interpellation

2009/10:317 Psykisk ohälsa bland arbetslösa ungdomar

av Monica Green (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Arbetslösheten slår nya rekordnivåer i Sverige och det är ungdomarna som drabbas värst. Antalet unga arbetslösa i Sverige har mer än fördubblats det senaste året. Regeringens misslyckade jobbpolitik, den så kallade arbetslinjen, har hittills visat sig vara en bidragslinje.

Ungdomsarbetslösheten ökar mer i Sverige än genomsnittet för andra EU-länder. Sverige är dessutom bland de länder som har den högsta ungdomsarbetslöshet i EU. Den ekonomiska krisen räcker inte som förklaringsmodell till varför ungdomsarbetslösheten är så hög i Sverige.

Ungdomsarbetslösheten är en akut fråga som måste ges högsta prioritet. Effekterna både för de ungdomar som saknar ett arbete att gå till och för samhället i stort är för allvarliga för att inte regeringen ska sätta in särskilt riktade insatser för ungdomar.

Arbetslösheten har resulterat i en ungdomsgeneration med dålig ekonomi och stor psykisk ohälsa. Ungdomar är den grupp som är mest utsatt för sämre hälsa till följd av svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Ekonomisk sårbarhet, kompetenstapp och bortsorteringseffekter drabbar unga hårt vid arbetslöshet.

Bekämpandet av ungdomsarbetslösheten är en viktig del i arbetet med att förebygga brottslighet och psykisk ohälsa som även tar stora samhällsresurser i anspråk.

Arbetsförmedlingen får allt fler uppdrag av regeringen och får svårt att fullgöra sina uppdrag – allt från personlig rådgivning och coach till alla arbetslösa till att utreda arbetsförmågan hos de sjuka till det nya etableringsstödet för nyanlända.

Därför kommer de arbetslösa ungdomarna i kläm. Allt fler unga lider av psykisk ohälsa – något som landets arbetsförmedlingar inte står rustade för.

Den borgerliga regeringens diskriminering av unga arbetslösa, det vill säga att de som är under 26 år ska vänta i 100 dagar innan de kan få det stöd de behöver, gör tillståndet etter värre.

Vad avser ministern att göra för att Arbetsförmedlingen ska kunna klara av uppdraget att hjälpa de arbetslösa ungdomar som lider av psykisk ohälsa?

Vad avser ministern att göra för att arbetslösa ungdomar ska få den hjälp de behöver på Arbetsförmedlingen?