Pågående förändringar i det svenska djurskyddet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 24 mars 2009

Interpellation: Pågående förändringar i det svenska djurskyddet

Interpellation 2008/09:412 av Ehn, Tina (mp)

den 13 mars

Interpellation

2008/09:412 Pågående förändringar i det svenska djurskyddet

av Tina Ehn (mp)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Den djurskyddslag som gäller i dag fick sin grundläggande utformning 1988 och omfattar endast djur som hålls av människan.

Djurskyddslagen är förebyggande; målet är att så långt som möjligt förhindra att djur utsätts för lidande.

Djurskyddet i Sverige finns numera under Jordbruksverket, efter det att regeringen lagt ned Djurskyddsmyndigheten, men mycket av det dagliga arbetet har varit en fråga som kommunerna skött lokalt, genom djurskyddsinspektörer som många gånger haft en unik lokal kännedom om de olika förutsättningarna som kan råda i en enda kommun.

Sedan årsskiftet 2008/09 har regeringen återigen valt att förändra hur djurskyddet ska skötas; man har beslutat att flytta tillsynen från kommunerna till länsstyrelserna.

Detta har kritiserats från en del håll. I hela Sverige genomförs årligen omkring 23 000 djurskyddskontroller samt 800 foder- respektive livsmedelskontroller bland de ca 90 000 verksamheter och anläggningar som finns registrerade. Kontrollerna görs för att se till att lagar och regler följs.

Genom att införa färre men större kontrollmyndigheter, det vill säga 21 länsstyrelser i stället för 290 kommuner, sägs att arbetet ska styras lättare och bli bättre och effektivare.

I denna förändring blir det väldigt många färre djurskyddsinspektörer.

Hur avser jordbruksministern att trygga att djurskyddet inte försämras som följd av den minskning av antalet inspektörer som denna förändring innebär?

Avser jordbruksministern att följa upp den förändring som nu är beslutad om den visar sig inte vara en så effektiv och bra lösning som var avsikten?