Ökade kostnader med anledning av höjd a-kasseavgift

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 30 november 2006

Interpellation: Ökade kostnader med anledning av höjd a-kasseavgift

Interpellation 2006/07:66 av Andersson, Ulla (v)

den 13 november

Interpellation

2006/07:66 Ökade kostnader med anledning av höjd a-kasseavgift

av Ulla Andersson (v)

till statsrådet Mats Odell (kd)

I Gävle kunde vi nyligen läsa i lokaltidningen att kostnaderna för försörjningsstöd beräknas öka med 20 % nästa år. Det motsvarar en kostnadsökning på 15@16 miljoner. Den beräknade ökningen förklaras av att flera behöver söka sig till socialtjänsten när reglerna för a-kassa och sjukpenning kraftigt försämras.

Förutom dessa kostnadsökningar tillkommer kostnadsökningar för ökad a-kasseavgift och fack eftersom dessa ingår i socialbidragsnormen. Om 600 personer med försörjningsstöd måste betala 300 kr mer till a-kassan innebär det en ytterligare kostnadsökning på ca 2 miljoner.

Troligtvis innebär regeringens budget att landets kommuner belastas oerhört hårt ekonomiskt. Men framför allt drabbas enskilda människor.

Gävle kommun brukar beräkna sin andel av kostnader och inkomster som ca 1 % av dessa i Sverige. Om det stämmer innebär det att försörjningsstödskostnaderna ökar med ca 1,5 miljarder nästa år för landets kommuner. Till det kommer minskade skatteintäkter för kommunerna när ersättningsnivåerna sänks i försäkringssystemen.

Från borgerligt håll har vi ofta hört att kommunerna inte ska åläggas kostnader utan täckning eftersom det urholkar det kommunala självstyret.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt statsråd följande:

1.   Har statsrådet gjort några beräkningar över hur stora kostnadsökningarna blir för kommunerna med anledning av att flera behöver söka försörjningsstöd när a-kassan, aktivitetsersättningen och sjukpenningen sänks?

2.   Kommer statsrådet att verka för att tilläggsbudgeten under 2007 innehåller kompensation till kommunerna för de ökade kostnaderna, och hur bedömer han att dessa kostnader behöver finansieras?