Minskat aktiesparande

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 24 november 2008

Interpellation: Minskat aktiesparande

den 29 oktober

Interpellation

2008/09:73 Minskat aktiesparande

av Christopher Ödmann (mp)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Påhejade av fondförvaltare, banker, reklam och medier söker sig människor till de välkomnande fondförvaltarna, trots de höga administrativa avgifterna som dessa ogenerat tar av spararna och den måttliga tillväxt av kapital som de i bästa fall lyckas åstadkomma.

En av anledningarna till att många flyr aktieägandet är förmodligen de oroliga tiderna på de finansiella marknaderna på senare år som emellanåt har inneburit stora kursfall, bland annat i samband med IT-kraschen men nu också i efterdyningarna av den senaste högkonjunkturen, den så kallade superekonomin och dess efterföljande finanskris. En annan anledning som förmodligen har en än större betydelse för det minskade aktiesparandet är det krångel som det innebär att deklarera sina aktier efter emissioner, splittar och extrautdelningar.

Det skulle inte behöva vara så komplicerat. Att vi har enskilda aktieägare på finansmarknaden som är beredda att investera, riskera men också ta på sig ett delägande så att det inte bara finns stora investmentbolag, institutioner och pensionsfonder på aktiemarknaden borde ses som något positivt. Därför anser jag att regeringen bör se över hur deklarationerna av aktier kan förenklas för enskilda aktieägare. Man ska inte behöva vara aktieexpert för att klara av sin deklaration. Till och med Skatteverket säger sig ha problem med deklarationskrånglet så en förenkling verkar uppenbarligen vara efterlängtad av alla parter. Något man borde överväga vore att ge ett fribelopp på till exempel två basbelopp som man inte behöver betala skatt på.

Kan man åstadkomma en förenkling av deklarationen skulle detta också kunna skapa förutsättningar för fler att äga aktier och därmed leda till att minska ägarkoncentrationen vilket jag tror vore välgörande för hela samhället. Ett sätt att förenkla för de små aktieägarna vore att införa ett fribelopp på till exempel två basbelopp som blir befriat från skatt.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att underlätta aktieägande i framtiden?