Kollektivavtal vid upphandling

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2017/18:390 Kollektivavtal vid upphandling

av Carl-Oskar Bohlin (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

I maj 2017 antogs proposition 2016/17:163 om arbetsrättsliga villkor vid upphandling.

De nya reglerna innebär enligt min mening inte att det är tillåtet att ställa krav på att den upphandlade leverantören ska vara bunden av kollektivavtal. 

Mina frågor till statsrådet Ardalan Shekarabi är:

 

1. Delar statsrådet uppfattningen att de nya reglerna inte gör det tillåtet att ställa krav på att den upphandlade leverantören ska vara bunden av kollektivavtal?

2. Vilka generella åtgärder vidtar statsrådet i så fall för att tydliggöra detta för upphandlande myndigheter?